Breakthrough

Breakthrough Garu pasaules p d s P t jums eksperiment laj parapsiholo ij Lai sp tu aptvert tik varenu paties bu k dz ve p c n ves mums ar stingri kontrol tas pieredzes pal dz bu j atsvabin s no saviem priek stati

 • Title: Breakthrough
 • Author: Konstantīns Raudive
 • ISBN: 9780800809652
 • Page: 427
 • Format: Unknown Binding
 • Garu pasaules p d s P t jums eksperiment laj parapsiholo ij Lai sp tu aptvert tik varenu paties bu k dz ve p c n ves, mums ar stingri kontrol tas pieredzes pal dz bu j atsvabin s no saviem priek statiem, no sav m izkr sotaj m stikla sien m mana p t juma uzdevums ir nodro in t zin anas par to, ka p c n ves m s neiz stam tuk um , bet gan p rejam cit pasaul , k Garu pasaules p d s P t jums eksperiment laj parapsiholo ij Lai sp tu aptvert tik varenu paties bu k dz ve p c n ves, mums ar stingri kontrol tas pieredzes pal dz bu j atsvabin s no saviem priek statiem, no sav m izkr sotaj m stikla sien m mana p t juma uzdevums ir nodro in t zin anas par to, ka p c n ves m s neiz stam tuk um , bet gan p rejam cit pasaul , k stot tur par jauna veida b tn m.

  One thought on “Breakthrough”

  1. Grāmatā aprakstīti Raudives meklējumi elektroniskās balss fenomena jomā un ietver gan sadaļu par to, kā viņš ikreiz gatavojas, kādus cilvēkus piesaista liecinieku statusā un vēlakie šo cilvēku par redzēto (dzirdēto) aprakstītie iespaidi, gan sadaļu par to, kas laika gaitā sadzirdēts. To var izlaist, tajā daudz kas atkārtojas.Interesanta lasāmviela paranormālo tematu cienītājiem. Īpaši laba - tumšā vakarā īsi pirms kādas šausmu filmas skatīšanās.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *