One thought on “Monstrat e rrugës së Mimozave”

  1. “Monstrat e Rrugës së Mimozave”(Për moshën 10-14 vjeç) – Roman i llojit të problemeve sociale, i gërshetuar me aventurë. Ka fituar çmimin e Ministrisë së Kulturës për vitin 2002. Trajton raportet mes prindërve dhe fëmijëve në ditët tona. Në qendër është një djalë, të cilin prindërit e detyrojnë të studiojë për muzikë kundër dëshirës së tij. Por ai arrin t’i bindë ata se nuk ka talent dhe jeta e tij merr një rrjedhë tjetër, sidomos pas përfshirjes r [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *