Aşındırma Denemeleri

A nd rma Denemeleri Ya okuyan n hali Turgut Uyar n dizesini yeniden form le edersek burada herkes kendi gecesiyle y y zedir art k Belli bir takatsizli i veri alaca z Yeti ememek yakalayamamak d ncesi de bize eskisi kad

 • Title: Aşındırma Denemeleri
 • Author: Ulus Baker
 • ISBN: 9789755160177
 • Page: 366
 • Format: Paperback
 • Ya okuyan n hali Turgut Uyar n dizesini yeniden form le edersek, burada herkes kendi gecesiyle y y zedir art k Belli bir takatsizli i veri alaca z Yeti ememek, yakalayamamak d ncesi de bize eskisi kadar kayg lay c gelmemeye ba layacak belki Ve o ilk mecalsizli i k zg nl n ve apans z sevin lerin yard m yla atlatt ktan sonra, gecenin ge saatlerinde, orada ile Ya okuyan n hali Turgut Uyar n dizesini yeniden form le edersek, burada herkes kendi gecesiyle y y zedir art k Belli bir takatsizli i veri alaca z Yeti ememek, yakalayamamak d ncesi de bize eskisi kadar kayg lay c gelmemeye ba layacak belki Ve o ilk mecalsizli i k zg nl n ve apans z sevin lerin yard m yla atlatt ktan sonra, gecenin ge saatlerinde, orada ileride yava yava , bizimkine ok benzeyen ama enerjetik y klerinden ar nm bir d nyan n s zlerden olu maya ba lad n g rebilece iz

  One thought on “Aşındırma Denemeleri”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *