One thought on “5 Tokoh Penggugat Zaman”

  1. Tamat membaca buku ini dengan horizon pemikiran menjadi lebih luas terbentang. Banyak ilmu dan pengajaran yang boleh dicedok dari perjalanan hidup lima tokoh reformis Islam, dari Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Abdul Rahman al-Kawakibi dan Syeikh Muhammad Abduh.Jika selama ini mata menyorot segala telingkah ulama' dengan ulama' mahupun ulama' dengan politikus tempatan lalu beban jiwa jadi berat, buku ini membenamkan kaki pembaca dalam lumpur sejarah yang tidak kurang kacau- [...]

  2. Buku yang ringkas tapi padat. Memaparkan kisah lima orang tokoh terbilang di Mesir 1) Ibnu Hazm, 2) Ibnu Taimiyyah, 3) Sayyid Jamaluddin Al- Afghni 4) Abdur Rahman Al- Kawakibi dan 5) Syeikh Muhammad Abduh. Nama-nama yang tidak asing dalam bidang reformasi semasa. Patut diketengahkan supaya umat Islam dapat berbangga dan mengetahui profil reformasi Islam di Timur Tengah khususnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *