One thought on “Tư tưởng hiện đại”

  1. Đọc cuốn này vì thấy mở đầu của M.Heidegger và tư tưởng hiện đại có nhắc đến phần 1 (đến cuối mới biết hình như k phải cuốn này). Nếu ai muốn bắt đầu tìm hiểu về những cái tên được đề cập trong sách (Kierkegaard, Jasper, Heidegger) mà chọn cuốn này thì hố nặng. Cuốn này viết về triết học bằng ngôn ngữ thơ (hoặc ngôn từ của một nhà thơ), thứ ngôn ngữ cũng chẳng khá hơn ng [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *