One thought on “Ането и разкази”

  1. Книжка, която трябва задължително да се обсъди с детето. Чела съ я като дете и не помня да ме е впечатлила толкова тогава. Сега от гледната точка на родител нещата стоят по друг начин. Майсторът си е майстор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *