Bir Zamanlar Bakırköy

Bir Zamanlar Bak rk y Tahir Musa Ceylan yeni roman Bir Zamanlar Bak rk y de orta ya lar n sonuna gelmi yaln z ve yorgun bir doktorun gen bir hastas na duydu u a kla alt st olan a k n anlat yor Asl nda bu a k n geli ti i Ba

 • Title: Bir Zamanlar Bakırköy
 • Author: Tahir Musa Ceylan
 • ISBN: 9789755396439
 • Page: 146
 • Format: Paperback
 • Tahir Musa Ceylan yeni roman Bir Zamanlar Bak rk y de orta ya lar n sonuna gelmi yaln z ve yorgun bir doktorun gen bir hastas na duydu u a kla alt st olan a k n anlat yor Asl nda bu a k n geli ti i Bak rk y Ak l Hastahanesi nin, Hastahane ile birlikte ya ad m z topraklar n hikayesi ya da masal bu B t n bir aileyi k r p ge irmi babalar, hi para bilmeden sadece oTahir Musa Ceylan yeni roman Bir Zamanlar Bak rk y de orta ya lar n sonuna gelmi yaln z ve yorgun bir doktorun gen bir hastas na duydu u a kla alt st olan a k n anlat yor Asl nda bu a k n geli ti i Bak rk y Ak l Hastahanesi nin, Hastahane ile birlikte ya ad m z topraklar n hikayesi ya da masal bu B t n bir aileyi k r p ge irmi babalar, hi para bilmeden sadece ot toplayarak ocuklar na bakm analar, hapishanede y llarca yat p, kt nda on be g n d ar da kalamay p geri yatan babalar, trafik kazalar nda can vermi aileler, ayn hastal ktan k r lm s laleler, vurulmu karde ler, e k ya, h rs z olup b y m ocuklar, b t n bir mahalleyi doyuran kahramanlar, kendisi kazanmay p i isine kazand ran patronlar, evlenip evlenip ayr lan ve onca gen k z n aras nda yine yeni koca bulan kad nlar, lotoda at yar nda zengin olaca na Allah a inan r gibi inanan ve bat p giden ak ll insanlar, her att ad m fala g re ayarlayan ve falc lara servetini verip t keten kad nlar Bak rk y k y de il bir lkeydi, Anadolu nun farkl yerlerine da l p seyrelmi olaylar bu k k topra a topland i in Bak rk yl ler bir m rde bir lkede olup bitecek olaylar n hepsini en yo un halde burada g r rlerdi Anadolu al p g t ren, ta y p s r kleyen selse, Bak rk y k p kalm mildi Tahir Musa Ceylan n romanlar n zetlemek de, zetinden ne anlatt hakk nda do ru bir bilgi edinmek de hi kolay de il nk ana bir hik yeden ok sanki kendili inden geli en yan hik yelerle ilerliyor romanlar Ayr nt lar o alt yor basit gibi g r nen bir ayr nt y bir anda hik yenin merkezine al p ondan yeni ayr nt lar retirken beklenmedik ki i ve karakterlerle bamba ka hayatlara dokunuyor, kahramanlar n n e zamanl ama birbirinden ok farkl mek nlara uzanan hik yeleri ile co rafyay geni letiyor Hik yesine sahip olamad i in de il, hayat n kendisi tam da b yle ya and i in 2005 y l nda i Yoksul la ba lay p Kestane K ran nda Kad nlar 2008 , Yar m Adam n A klar 2009 ve Elli Y l Sonra K l 2010 ile s rd rd romanc l n n son halkas Bir Zamanlar Bak rk y de Tahir Musa Ceylan ger ek bir edebiyat ziyafetine davet ediyor okuyucusunu.

  One thought on “Bir Zamanlar Bakırköy”

  1. ortaokul-lisede anlatılan hikayeye dayalı anlatım, duruma dayalı anlatımın yanı sıra son yıllarda türk edebiyatında ortaya çıkan aforizmaya dayalı bir anlatım var. en son mehmet eroğlu'nun fay kırığı üçlemesini okurken aforizmalardan başım dönmüştü; fakat eroğlu kitapları konu itibariyle ilgi çekiciydi ve eroğlu da bu olumsuzluğa rağmen iyi bir anlatıcıydı ve okutmayı bilmişti.tahir musa ceylan'ın kitabı içinse olumlu görüşlerim pek yok. konuşma dili [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *