Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński

Spo ecze stwo informacyjne i pa stwo dobrobytu Model fi ski Spo ecze stwo informacyjne i pa stwo dobrobytu to ksi ka wyj tkowa i bezcenna na polskim rynku Udowadnia e istniej skuteczne alternatywy dla neoliberalnego modelu rozwoju Od wielu lat Krzemowa Dolina

 • Title: Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński
 • Author: Manuel Castells Pekka Himanen Michał Sutowski Michał Penkala
 • ISBN: 9788361006275
 • Page: 424
 • Format: Paperback
 • Spo ecze stwo informacyjne i pa stwo dobrobytu to ksi ka wyj tkowa i bezcenna na polskim rynku Udowadnia, e istniej skuteczne alternatywy dla neoliberalnego modelu rozwoju Od wielu lat Krzemowa Dolina stawiana jest za wz r spo ecze stwom, kt re pragn odnie sukces w epoce informacji Od niedawna coraz bardziej uwag ca ego wiata przyci ga model fi ski Jest r wniSpo ecze stwo informacyjne i pa stwo dobrobytu to ksi ka wyj tkowa i bezcenna na polskim rynku Udowadnia, e istniej skuteczne alternatywy dla neoliberalnego modelu rozwoju Od wielu lat Krzemowa Dolina stawiana jest za wz r spo ecze stwom, kt re pragn odnie sukces w epoce informacji Od niedawna coraz bardziej uwag ca ego wiata przyci ga model fi ski Jest r wnie dynamiczny, gdy chodzi o wska niki technologiczne i ekonomiczne, ale sw j projekt spo ecze stwa informacyjnego czy z koncepcj pa stwa opieku czego To pierwsze po polsku studium przypadku , pokazuj ce, czym jest w fi ski model Sk d wzi si sukces Nokii Co sprawi o, e Linux jest dzi g wnym konkurentem Microsoftu na rynkach system w operacyjnych I w jaki spos b po czy sukces gospodarczo technologiczny ze spo eczn r wno ci i sprawiedliwo ci

  One thought on “Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński”

  1. Manuel Castells is a big name in information society thinking and writing. This is a brief book; a case study of Finland. It puts Finland in the same category as Silicon Valley and Singapore places that are really thriving in the information society. He talks about how Finland has created a culture of innovation that has helped them thrive, despite a dearth of natural resources.

  2. Este trabajo es una esperanzadora experiencia de lo que puede hacer una sociedad para desarrollarse en la era digital de las redes globales, cuidando la integración, la equidad y el acceso universal a sus beneficios. El rol de la sociedad y de los innovadores es clave en el proceso: "La experiencia finlandesa demuestra que le modelo de Silicon Valley no es la única forma de construir una sociedad informacional avanzada, sino que hay opciones, las opciones de la gente. Nuestro análisis ha señ [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *