Socjalizm. Utopia w działaniu

Socjalizm Utopia w dzia aniu ycie nowoczesne czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe lepsze wersje jest nie do pomy lenia bez utopii A jednak wraz z XX wiekiem co si w my leniu utopijnym sko czy o Ka da reklama nowego

 • Title: Socjalizm. Utopia w działaniu
 • Author: Zygmunt Bauman
 • ISBN: 9788361006985
 • Page: 259
 • Format: Paperback
 • ycie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomy lenia bez utopii A jednak wraz z XX wiekiem co si w my leniu utopijnym sko czy o.Ka da reklama nowego kosmetyku czy nowej recepty na odchudzanie maluje obraz utopijnego szcz cia Nadzieje na lepsze ycie wi emy nie ze zmian wiata, ale w asnego cia a, najbli szego jego ycie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomy lenia bez utopii A jednak wraz z XX wiekiem co si w my leniu utopijnym sko czy o.Ka da reklama nowego kosmetyku czy nowej recepty na odchudzanie maluje obraz utopijnego szcz cia Nadzieje na lepsze ycie wi emy nie ze zmian wiata, ale w asnego cia a, najbli szego jego otoczenia i zawarto ci utkanej przez nas sieci znajomo ci i kontakt w Wizja socjalistyczna jest bodaj jedyn , kt ra odwa a si wykracza poza horyzont codziennej rutyny Jest jedyn niemal szans dotarcia do r de spo ecznie wytwarzanych niedomaga , bol czek i etycznej u omno ci ludzkiego wsp bytowania

  One thought on “Socjalizm. Utopia w działaniu”

  1. This is written in 1976, before the collapse of 'real socialism's in the East and the retreat of social democratic welfare-state policies in the West. Yet, it has not lost its critical edge and relevance -to the contrary, for people trying to find ways of opposing the oppressive 'realism' of current politics, Bauman's this relatively little read book is more of a necessity now.

  2. Mnóstwo odniesień do tytułów, których jeszcze nie czytałam; monstrualna erudycja. Aż żałuję, że nie robiłam notatek. Będę musiała kiedyś wrócić do tego tekstu.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *