Ateizmi Anlamak

Ateizmi Anlamak Toplumsal muhalafet denilince akl m za gelen politik gruplar genelde sol cenah n e itli ideolojileri Marksizm Leninizm Liberterizm vs ile yeni sosyal hareketleridir feminizm GLBT hareketi hayvan z

 • Title: Ateizmi Anlamak
 • Author: Aydın Türk
 • ISBN: 9780987936677
 • Page: 492
 • Format: ebook
 • Toplumsal muhalafet denilince akl m za gelen politik gruplar genelde sol cenah n e itli ideolojileri Marksizm, Leninizm, Liberterizm vs ile yeni sosyal hareketleridir feminizm, GLBT hareketi, hayvan zg rl k hareketi vs Bu politikalar savunup, g ndelik ya da siyasi mesaisinin o unu bu m cadelelere adam bir ok aktivistin ve eylemcinin akl na, ateizmi yukar daki sToplumsal muhalafet denilince akl m za gelen politik gruplar genelde sol cenah n e itli ideolojileri Marksizm, Leninizm, Liberterizm vs ile yeni sosyal hareketleridir feminizm, GLBT hareketi, hayvan zg rl k hareketi vs Bu politikalar savunup, g ndelik ya da siyasi mesaisinin o unu bu m cadelelere adam bir ok aktivistin ve eylemcinin akl na, ateizmi yukar daki sosyal hareketler listesine eklemek gelmez Kimi, yavan bir ekilde, ekseri yanl okunan, Marks n o nl s z n an msat r, kimi de g n l meselelerinin g ncel ve kuramsal siyasete girmemesi gerekti ini d n r Dahas , t m bu siyasi tart malar n tesinde, ateizm bir d nce ve felsefe olarak ele al nmaz bir ok siyasi evrede.Bu eser, T rkiye d nce d nyas nda bir ilk nl bir ka yabanc yazar n evirisiyle slam daki eli kileri s ralayan bir ka eseri saymazsak, dinlerden ba ms z ve dinlerin tesinde, ateizmin bir d nce olarak anlat ld ve savunuldu u ilk kitap, bu Biz, Propaganda Yay nlar olarak, uzunca s redir yazar n elinde bekleyen bu kitab okurla bulu turabildi imiz i in mutluyuz Umuyoruz ki bu kitapla birlikte ateist d ncenin derinlikleri daha kolayl kla g r lecek, dinsiz ya am n kuramsal, politik ve g ndelik hayattaki yans malar daha da berrakla acakt r.

  One thought on “Ateizmi Anlamak”

  1. Ateizmin bu kadar akıcı, anlaşılır, zeka dolu bir üslupla anlatıldığı başka bir kitap okumadım. Mükemmel.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *