Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach

Pojedynek na s owa Techniki erystyczne w publicznych sporach W pojedynku na s owa nie wystarczy mie racj Kto nie umie obroni si przed demagogi przegra Dlaczego niekt rych rozm wc w nigdy nie udaje si przyprze do muru Co zrobi kiedy w publicznej dyskusji znajd

 • Title: Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach
 • Author: Marek Kochan
 • ISBN: 9788324019328
 • Page: 392
 • Format: None
 • W pojedynku na s owa nie wystarczy mie racj Kto nie umie obroni si przed demagogi przegra Dlaczego niekt rych rozm wc w nigdy nie udaje si przyprze do muru Co zrobi , kiedy w publicznej dyskusji znajdziesz si w sytuacji bez wyj cia Dlaczego spory wygrywaj nie zawsze ci, kt rzy maj bardziej przekonuj ce argumenty Na czym polega gra tocz ca si w telewizyjnycW pojedynku na s owa nie wystarczy mie racj Kto nie umie obroni si przed demagogi przegra Dlaczego niekt rych rozm wc w nigdy nie udaje si przyprze do muru Co zrobi , kiedy w publicznej dyskusji znajdziesz si w sytuacji bez wyj cia Dlaczego spory wygrywaj nie zawsze ci, kt rzy maj bardziej przekonuj ce argumenty Na czym polega gra tocz ca si w telewizyjnych debatach Erystyka, czyli sztuka s ownego wygrywania spor w, mo e by niebezpieczn broni Jak wielk rol odgrywa w naszym yciu, wiedz mened erowie, politycy, dziennikarze, PR owcy, specjali ci od marketingu i wszyscy ci, kt rych praca wi e si ze s ownymi potyczkami.Jednak znajomo tej sztuki walki na s owa potrzebna jest ka demu, bo przecie wszyscy powinni my umie si broni przed manipulacj.Ksi ka Marka Kochana to podr cznik samoobrony Korzystaj c mi dzy innymi z zapis w medialnych debat i rozm w, autor omawia najcz ciej stosowane techniki erystyczne oraz uczy, jak si przed nimi broni.

  One thought on “Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *