37 stāsti par Kārli

st sti par K rli Skait i un K r a Skrasti a Dzelzs v ra likten bija z m gi Vi am bija lemts nodz vot piepild tus un m r tiec gus dz ves gadus k t par vienu no izcil kajiem un rezultat v kajiem Latvijas hokejis

 • Title: 37 stāsti par Kārli
 • Author: Guntis Keisels Mariss Andersons Dainis Āzens Ingmārs Jurisons Jānis Matulis Ilze Pole Armands Puče Māris Zembergs
 • ISBN: 9789934111921
 • Page: 159
 • Format: Paperback
 • Skait i 3 un 7 K r a Skrasti a Dzelzs v ra likten bija z m gi Vi am bija lemts nodz vot piepild tus un m r tiec gus 37 dz ves gadus, k t par vienu no izcil kajiem un rezultat v kajiem Latvijas hokejistiem Skait i bija uz hokeja krekliem, ma nu un telefona numuros Vi bija tr s meitu t vs Viss aunais notika 7 septembr pulkstens trijos p cpusdien.Gr matas autSkait i 3 un 7 K r a Skrasti a Dzelzs v ra likten bija z m gi Vi am bija lemts nodz vot piepild tus un m r tiec gus 37 dz ves gadus, k t par vienu no izcil kajiem un rezultat v kajiem Latvijas hokejistiem Skait i bija uz hokeja krekliem, ma nu un telefona numuros Vi bija tr s meitu t vs Viss aunais notika 7 septembr pulkstens trijos p cpusdien.Gr matas autori Mariss Andersons, Dainis zens, Ingm rs Jurisons, Guntis Keisels, J nis Matulis, Ilze Pole, Armands Pu e, M ris Zembergs , aptauj jot imeni, kol us, draugus un trenerus, 37 st stos iepaz stina las t jus ar K rli, kuru tik labi zin j m, bet v l neiepazin m

  One thought on “37 stāsti par Kārli”

  1. Ļoti patika kā grāmata ir sarakstīta - ar dažādiem stāstiem no dažādiem cilvēkiem - tiešām kaut kas interesants un pirms tam nebija sastopams lasot biogrāfijas.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *