Staré ženy

Star eny Dv rozs hl b sn Franti ka Halase sv m t matem i shodn m len n m b sn p mo vyb zej k spole n mu vyd n Skladba Mlad eny reprezentuje v Halasov tvorb poezii kter se nezam niteln m stylem sna nov vyj d i

 • Title: Staré ženy
 • Author: František Halas
 • ISBN: null
 • Page: 261
 • Format: None
 • Dv rozs hl b sn Franti ka Halase sv m t matem i shodn m len n m b sn p mo vyb zej k spole n mu vyd n Skladba Mlad eny reprezentuje v Halasov tvorb poezii, kter se nezam niteln m stylem sna nov vyj d it erotick motivy Star eny v ak do t to kategorie za adit nem eme V tomto p pad jde toti o p tid lnou litanickou skladbu, v n je z kladn m t matem mDv rozs hl b sn Franti ka Halase sv m t matem i shodn m len n m b sn p mo vyb zej k spole n mu vyd n Skladba Mlad eny reprezentuje v Halasov tvorb poezii, kter se nezam niteln m stylem sna nov vyj d it erotick motivy Star eny v ak do t to kategorie za adit nem eme V tomto p pad jde toti o p tid lnou litanickou skladbu, v n je z kladn m t matem motiv smrti a souc t n se st m, z n ho vykoupen p in pouze smrt V dob sv ho vzniku 1935 byla tato b se ozna ena F.X aldou jako mal veled lo a toto tvrzen plat nepochybn i dnes Publikace je dopln na p sobiv m v tvarn m doprovodem Oty Jane ka.

  One thought on “Staré ženy”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *