Mihman

Mihman Viraj d ner d nmez bo aza girdi im anda birisi sa di eri sol eridi ortalam kale nikoflu iki genci g r nce Beyefendi alkol var m sorusuna muhatap olmayaca mdan emindim Ehliyet ruhsat da sormayacakla

 • Title: Mihman
 • Author: Akif Kurtuluş
 • ISBN: 9789750510830
 • Page: 175
 • Format: Paperback
 • Viraj d ner d nmez bo aza girdi im anda, birisi sa di eri sol eridi ortalam , kale nikoflu iki genci g r nce Beyefendi alkol var m sorusuna muhatap olmayaca mdan emindim Ehliyet ruhsat da sormayacaklard Do rusu, nereden kt n anlayamad m, hemen yanlar nda bitiveren kad n gerillan n, Zorluk karmay n ve hemen arabadan k n, diyece ini de sanm yordum YViraj d ner d nmez bo aza girdi im anda, birisi sa di eri sol eridi ortalam , kale nikoflu iki genci g r nce Beyefendi alkol var m sorusuna muhatap olmayaca mdan emindim Ehliyet ruhsat da sormayacaklard Do rusu, nereden kt n anlayamad m, hemen yanlar nda bitiveren kad n gerillan n, Zorluk karmay n ve hemen arabadan k n, diyece ini de sanm yordum Yan ma hi bir ey almayacakt m Ne s yl yorsa yapmam i in, bana emretmesi gerekmiyordu.Orta ya l bir avukat, kendi devran nda ya ay p giderken zaman n, yeralt n n ve yer st n n b y k yang n na d verir Tatvan a inerken, Van G l ve feribot iskelesinde Turgut Uyar kadar g zel de ildir hayat Kirlidir, bakarsan anlars n, g z g z g rm yordur b t n laflar akortludur, cilal d r Her eyin st n s radan al akl klar rter Bilirsiniz, muhaliflere ayr lm cennet yoktur Yusuf ld lan, der birisi Tosi birdenbire kaybolur Da gibi hat ralar d k l r Eski bir a k g sterir y z n Tosi nerdesin Mehmet Fuat, bir tepeden ovaya bakar, Nobre topla bulu ur , d man ki ilik ate in ba nda oturuyordurBir a k roman Lirik bir siyasi polisiye Bir ilk roman ustalara mahsus bir ilk air Akif Kurtulu tan

  One thought on “Mihman”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *