Filosofische gesprekken

Filosofische gesprekken Diderot was zonder enige twijfel een van de groten van wat de Fransen De eeuw der filosofen noemen Hij was geen bedenker van gesloten systemen De verschillende benaderingen van een filosofisch problee

 • Title: Filosofische gesprekken
 • Author: Denis Diderot Hannie Vermeer-Pardoen
 • ISBN: 9789461641885
 • Page: 486
 • Format: Paperback
 • Diderot was zonder enige twijfel een van de groten van wat de Fransen De eeuw der filosofen noemen Hij was geen bedenker van gesloten systemen De verschillende benaderingen van een filosofisch probleem goot hij graag in de vorm van een gesprek, waarbij ieder aan het woord komt zodat het probleem van alle kanten bekeken kan worden.In deze drie gesprekken uit de jaren zeDiderot was zonder enige twijfel een van de groten van wat de Fransen De eeuw der filosofen noemen Hij was geen bedenker van gesloten systemen De verschillende benaderingen van een filosofisch probleem goot hij graag in de vorm van een gesprek, waarbij ieder aan het woord komt zodat het probleem van alle kanten bekeken kan worden.In deze drie gesprekken uit de jaren zeventig van de achttiende eeuw bespreekt hij op bedrieglijk eenvoudige toon, in een vaak ironische stijl, de meest complexe vraagstukken Zoals de vraag of je op eigen gezag de wet mag negeren als de toepassing ervan in jouw ogen onrechtvaardig is In het tweede gesprek toetst hij de westerse seksuele moraal aan die van het natuurvolk op Tahiti en in het derde gesprek praat hij met de vrouw van een maarschalk over de vraag of er een moraal kan bestaan zonder geloof De dialoogvorm biedt steeds ruimte voor nuance n humor.

  One thought on “Filosofische gesprekken”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *