Pojdi z mano

Pojdi z mano Zgodba tirih olarjev so olcev treh najstnikov in ene najstnice po imenih oziroma vzdevkih Manc Oto pur in Mina obsega pet dni z za etka junija na katere se nena rtovano raztegne kraj i izle

 • Title: Pojdi z mano
 • Author: Dušan Čater
 • ISBN: null
 • Page: 181
 • Format: Hardcover
 • Zgodba tirih olarjev, so olcev, treh najstnikov in ene najstnice, po imenih oziroma vzdevkih Manc, Oto, pur in Mina obsega pet dni z za etka junija 2005, na katere se nena rtovano raztegne kraj i izlet na pode elje v iskanju najbolj e podobe za fotografski nate aj Skrita Slovenija Fantje in dekle sicer nimajo povsem enakih izhodi nih motivov za ta izlet, tudi njihovZgodba tirih olarjev, so olcev, treh najstnikov in ene najstnice, po imenih oziroma vzdevkih Manc, Oto, pur in Mina obsega pet dni z za etka junija 2005, na katere se nena rtovano raztegne kraj i izlet na pode elje v iskanju najbolj e podobe za fotografski nate aj Skrita Slovenija Fantje in dekle sicer nimajo povsem enakih izhodi nih motivov za ta izlet, tudi njihov dru beni pedigre je izrazito raznolik, v hribovsko vasico pa jih navsezadnje zvabi Manc, sprva le pridru eni lan odprave Je namre tik pred izklju itvijo iz ole, saj je osumljen kraje mobilnega telefona in odlaga trenutek, ko bo o tem obvestil svojo disfunkcionalno dru ino oziroma o eta, alkoholika, ki je najprej po asi, potem pa kar naenkrat kakor je pa pravilo pri vsaki temeljitej i polomiji zdrknil na dru beni lestvici.Za Ota, odli njaka in armerskega pripovedovalca, sicer sina novinarja, in Mino, malome ansko h erkico dirigenta in igralke, je izlet na pode elje bolj ali manj eksoti en odmik od mestnega pohajkovanja, od mladosti na stopnicah , tako kot za pur a, ki pa nekako kleplje in melje as do zagotovljenega nasledstva v kleparski delavnici svojega o eta Za Manca predstavlja izlet nekaj drugega roman se za ne z izgubo smisla, z Man evim tesnobnim spra evanjem o prihodnosti, sredi katerega najde arek upanja ali pa vsaj kratkotrajnega pobega v nostalgijo za poletji pri dedu na de eli, tako da izkoristi situacijo in odpelje na iskanje te mitske doma ije s seboj e prijatelje.Toda izka e se, da obstajajo le kratko avtobusno vo njo stran od doma ega mesta prostori, ki jim otroci niso dorasli, pravila, ki jih e ne poznajo, pravila, ki jim jih e ni treba poznati pa jih morda nehote bodo in skrivnosti, ki jim vse do konca ni mogo e priti do dna Ali pa Za Manca na za etku romana izvemo, da mu njegov doma i svet ne bi mogel biti bolj tuj, tako da odpelje so olce na iskanje svoje izgubljene varne doma nosti, ki je lahko le v preteklosti, toda kot se hitro izka e, se kartografija znanega sveta, varnosti in udoma enosti preme a e streljaj stran od mesta, samo da bi skozi vse peripetije na koncu skupina pri la do katarze Gorazd Tru novec, iz spremne besede

  One thought on “Pojdi z mano”

  1. Ne berem pogosto knjig slovenskih avtorjev, ampak ko jih, pa poskrbim, da so dobre.p.s. Pri oceni sem bila malo bolj velikodušna kot ponavadi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *