Lapės gaudymas

Lap s gaudymas Populiaraus ra ytojo Nacionalin s kult ros ir meno premijos laureato esiuki knyga J pradeda virtuozi kos e ios vadin s tez s kuri gal t ir neb ti bet negali Knygos pagrindas Paguodos atvirlai kiai

 • Title: Lapės gaudymas
 • Author: Donaldas Kajokas
 • ISBN: 9789986397557
 • Page: 202
 • Format: Paperback
 • Populiaraus ra ytojo, Nacionalin s kult ros ir meno premijos laureato esiuki knyga J pradeda virtuozi kos e ios vadin s tez s, kuri gal t ir neb ti, bet negali Knygos pagrindas Paguodos atvirlai kiai sau aisming pokalbi , dienora io para i , miniati r forma skleid iasi k rybos ir gyvenimo metmenys I skirtinis Kajoko geb jimas pakilti vir visko, kasPopuliaraus ra ytojo, Nacionalin s kult ros ir meno premijos laureato esiuki knyga J pradeda virtuozi kos e ios vadin s tez s, kuri gal t ir neb ti, bet negali Knygos pagrindas Paguodos atvirlai kiai sau aisming pokalbi , dienora io para i , miniati r forma skleid iasi k rybos ir gyvenimo metmenys I skirtinis Kajoko geb jimas pakilti vir visko, kas laikina, nereik minga, stabdyti gyvenimo akimirkas paradoksais, inan iojo tolerancija.

  One thought on “Lapės gaudymas”

  1. „Netgi sapnas nėra tikras, kad mes esame tikri.Netgi sapnas - tas ypatingas mąstymo būdas.“vis smagiau darosi atrasti prozišką/eseistinę Kajoko pusę. tiesa, net ir tie tekstai yra pilni poezijos - tyros tyros, nesumeluotospę gaudyti galima vienu prisėdimu. galima - po sakinį per dieną. galima ilgai, nepailstamai. bet pagauti per vieną akimirksnį - tiesiog neįmanoma (gal visgi čia kaltas to lapiuko stereobaltumas: „baltas baltas baltas - tris kartus“).dievaži, kiek toje kn [...]

  2. XIIITapytojas Samuelis Bakas nusipirko solidžią knygą apie simbolių reikšmes pasaulinėje tapyboje.Kadangi pats mėgo tapyti kriaušes, pirmiausia atsivertė puslapį, kur aiškinama kriaušės simbolika.O ten buvo parašyta: kriaušė - simbolis, dažnai pasitaikantis tapytojo Samuelio Bako kūryboje.Būna tokių gudrių knygų, kurios verto tik tiek, kad žmogui tampa net.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *