Emisariusz. Własnymi słowami. Książka z płytą

Emisariusz W asnymi s owami Ksi ka z p yt Niezwykle szczere rozmowy z legendarnym kurierem i emisariuszem Polskiego Pa stwa Podziemnego Janem Karskim w latach emitowane w G osie Ameryki Karski nazywanym wiadkiem Holokaustu opowia

 • Title: Emisariusz. Własnymi słowami. Książka z płytą
 • Author: Jan Karski Maciej Wierzyński
 • ISBN: 9788301171100
 • Page: 153
 • Format: Hardcover
 • Niezwykle szczere rozmowy z legendarnym kurierem i emisariuszem Polskiego Pa stwa Podziemnego, Janem Karskim, w latach 1995 97 emitowane w G osie Ameryki.Karski, nazywanym wiadkiem Holokaustu , opowiada w nich Maciejowi Wierzy skiemu o najwa niejszych wydarzeniach, w kt rych uczestniczy podczas wojny, dzieli si bardzo osobistymi refleksjami i ocenami, cz sto o niezwyk Niezwykle szczere rozmowy z legendarnym kurierem i emisariuszem Polskiego Pa stwa Podziemnego, Janem Karskim, w latach 1995 97 emitowane w G osie Ameryki.Karski, nazywanym wiadkiem Holokaustu , opowiada w nich Maciejowi Wierzy skiemu o najwa niejszych wydarzeniach, w kt rych uczestniczy podczas wojny, dzieli si bardzo osobistymi refleksjami i ocenami, cz sto o niezwyk ym wprost stopniu otwarto ci, nie pomijaj c temat w trudnych czy kontrowersyjnych Poznajemy Histori , widzian Jego oczami.

  One thought on “Emisariusz. Własnymi słowami. Książka z płytą”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *