مجموعه ی کامل اشعار هوشنگ چالنگی

None

 • Title: مجموعه ی کامل اشعار هوشنگ چالنگی
 • Author: هوشنگ چالنگی
 • ISBN: 9786004360702
 • Page: 405
 • Format: None
 • None

  One thought on “مجموعه ی کامل اشعار هوشنگ چالنگی”

  1. از ابرهااز ابرهاآن تکه که تویینخواهد باریدمه همان خواهد بودچشم بسته و فروروندهکه بهتر ببیندپرنده ی گلگون را وتنها پرنده گلگوننه این که هر لحظه شکوفاتر استبر فرق اسب رهگذرنه چکمه های کوچکشکه به گونه های او مهریز می زنند

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *