Türk Sorunu

T rk Sorunu Cumhuriyet in den itibaren ba layan en uzun y l n n sonuna yakla rken ne yaz k ki T rkiye karanl k bir girdab n i inde derinliklere do ru s r klenmeye ba lam durumda lkemiz bir i at maya de

 • Title: Türk Sorunu
 • Author: Ümit Özdağ
 • ISBN: 6054125197
 • Page: 110
 • Format: None
 • Cumhuriyet in 2003 den itibaren ba layan en uzun 10 y l n n sonuna yakla rken, ne yaz k ki T rkiye, karanl k bir girdab n i inde derinliklere do ru s r klenmeye ba lam durumda lkemiz bir i at maya, deta T rk Kerbelas na do ru s r klenmek isteniyor ktidar n b y k umutlar ile ba latt K rt A l m s reci kendi elinde patlayan bir bombaya d n m durumda.Yabanc Cumhuriyet in 2003 den itibaren ba layan en uzun 10 y l n n sonuna yakla rken, ne yaz k ki T rkiye, karanl k bir girdab n i inde derinliklere do ru s r klenmeye ba lam durumda lkemiz bir i at maya, deta T rk Kerbelas na do ru s r klenmek isteniyor ktidar n b y k umutlar ile ba latt K rt A l m s reci kendi elinde patlayan bir bombaya d n m durumda.Yabanc istihbarat servislerinde ve d nce merkezlerinde T rkiye de ne zaman i sava kaca zerine bahis nitelikli raporlar haz rlan yor T rkiye Cumhuriyeti h zla stiklal Harbi ile olu an kurulu felsefesi ve esaslar ndan uzakla t r l yor.Yahudileri f r nlarda yakanlar, Hintlilere y r meyi yasaklayanlar, Afrika da milyonlar katledenler, Gazi Mustafa Kemal in, mensup oldu u milletin gen li ine hitab n rk l k oldu unu ileri s r yorlar K rt Sorunu, Ermeni Sorunu, Patrikhane Sorunu, AB Uyum s re leri, Milletsiz Anayasa Paketleri derken, Kendisini b y k bir T RK SORUNU i erisinde bulan T rk Milleti ise binlerce y l i inde y zlerce b y k tehdidi atlatarak varl n muhafaza etmenin verdi i zg venle, kar kar ya kald T RK MA DUR YET NE uan i in evlerine T rk bayra asarak, u lg n T rkler kitab n bir milyon adet sat n alarak ve ehit cenazelerinde sakin fakat fkeli durarak g steriyor T rkiye nin i ine ekilmek istedi i karde kavgas na ancak imparatorluk kurmu bir milletin sahip olabilece i stratejik zek ve yarat c phecilik ile direniyor, tuza a d m yor T rkiye nin Yugoslavyal la t r lmas na izin vermiyor T rk milleti, bug n ya anan b t n olumsuzluklar n, ihanetlerin ve sald r lar n a laca na inan yor.T rk milleti, ge ti imiz 1000 y lda nas l Anadolu da istiklal ve egemenli ini savunarak ya ad ise gelecek 1000 y lda da Anadolu da ya ayaca n biliyor.

  One thought on “Türk Sorunu”

  1. Bilgilendirici bir kitap ancak bazı yazıların kitabın çeşitli yerlerinde sık sık tekrar edilmesi sanki kitabın hazırlanma sürecinin çok ciddiye alınmadığı izlenimini veriyor. Onun dışında yazarın geçmişte yapmış bir olduğu bir çok tespitin günümüzde gerçekleştiğini görebiliyoruz.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *