Het museum als plek voor ideeën: essay

Het museum als plek voor idee n essay Welke rol spelen beeldende kunst en musea in onze samenleving En welke rol zouden ze k nnen spelen De onaantastbare positie die kunst lange tijd heeft genoten is niet langer vanzelfsprekend Daarmee is

 • Title: Het museum als plek voor ideeën: essay
 • Author: Rutger Wolfson
 • ISBN: 9789078088134
 • Page: 329
 • Format: Paperback
 • Welke rol spelen beeldende kunst en musea in onze samenleving En welke rol zouden ze k nnen spelen De onaantastbare positie die kunst lange tijd heeft genoten is niet langer vanzelfsprekend Daarmee is ook de autoriteit van het museum onder druk komen te staan.Tegenwoordig is er meer aandacht voor bezoekersaantallen dan voor de bredere maatschappelijke taak van het museumWelke rol spelen beeldende kunst en musea in onze samenleving En welke rol zouden ze k nnen spelen De onaantastbare positie die kunst lange tijd heeft genoten is niet langer vanzelfsprekend Daarmee is ook de autoriteit van het museum onder druk komen te staan.Tegenwoordig is er meer aandacht voor bezoekersaantallen dan voor de bredere maatschappelijke taak van het museum Hiermee is de vraag wat kunst en musea voor de samenleving kunnen betekenen versmald.Deels is dit aan musea zelf te wijten Bij het formuleren van hun opdracht hebben zij zich te lang beperkt tot gemeenplaatsen en vage abstracties, of tot het opsommen van hun kerntaken Maar zouden musea zich niet veel nadrukkelijker tot de samenleving moeten verhouden

  One thought on “Het museum als plek voor ideeën: essay”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *