Lietumi prieš saulę

Lietumi prie saul Jei Dalios Staponkut s gyvenime neb t Kipro itos knygos irgi neb t Autor sako Nepakanka gyventi negalvojant kaip gyveni naujoje situacijoje Klausimas kaip i kylantis svetimyb je kuria tamp atsk

 • Title: Lietumi prieš saulę
 • Author: Dalia Staponkutė
 • ISBN: null
 • Page: 301
 • Format: Paperback
 • Jei Dalios Staponkut s gyvenime neb t Kipro, itos knygos irgi neb t Autor sako Nepakanka gyventi, negalvojant, kaip gyveni naujoje situacijoje Klausimas kaip, i kylantis svetimyb je, kuria tamp , atskleid ian i pri tapimo istorij Ji artima kiekvienam, kas nors kart buvo band s ar buvo priverstas bandyti kurti save i nieko.Knygoje nerasime buities ir k no.Jei Dalios Staponkut s gyvenime neb t Kipro, itos knygos irgi neb t Autor sako Nepakanka gyventi, negalvojant, kaip gyveni naujoje situacijoje Klausimas kaip, i kylantis svetimyb je, kuria tamp , atskleid ian i pri tapimo istorij Ji artima kiekvienam, kas nors kart buvo band s ar buvo priverstas bandyti kurti save i nieko.Knygoje nerasime buities ir k no Kipras pa inimo ir tro kim sala luk tenamas i ne inomyb s pavyd tinai analitiniu m stymu, kasdienyb je ie kant ne ry ki detali , kurias geba pasteb ti bet koks jautresnis mogus ar net smalsesnis turistas, bet esm s.Nesileisiu gin us, kurioje vietoje tarp tikrosios prozos ir eseistikos atsidurs i knyga Geriau pacituosiu pora min i apie laik nkuosi menk i eit kalavij vir galvos ant spar iai dylan ios laiko virv s saloje laikas l tas ir skaudus kaip per gyv m s veriamas si las.K Kavafis abejojo Turb t liksiu ia tikrai ne inau, ar liksiu , nes jau iuosi kaip T vyn je Dalios ne inojimas tragi kai jau iamas visoje knygoje, bet skaitytojams, ai ku, svarbiausia ne apsisprendimas Autor sako Jei nori siam inti tapk metafora Dalia ir siam ina ioje knygoje kaip metafora apie Kipr savyje pasakoja trapi ir labai stipri moteris, kuri atsibunda saul toje Nikosijoje, bet jos sapnuose sninga ir lyja lietuvi kai.

  One thought on “Lietumi prieš saulę”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *