Dračí krev a další příběhy

Dra krev a dal p b hy Ekv dor je pro v t inu ech zem sp nezn mou V ichni v d e jde o zemi na rovn ku s kr snou p rodou M lokdo ale tu e Ekv dor jsou tak p ekr sn legendy Z mnoh ch se zachovaly pouze st pky autorce se

 • Title: Dračí krev a další příběhy
 • Author: Jindriska Mendozová
 • ISBN: 9788075122
 • Page: 487
 • Format: ebook
 • Ekv dor je pro v t inu ech zem sp nezn mou V ichni v d , e jde o zemi na rovn ku s kr snou p rodou M lokdo ale tu , e Ekv dor jsou tak p ekr sn legendy Z mnoh ch se zachovaly pouze st pky, autorce se ale poda ilo je zrekonstruovat tak, jak se asi vypr v ly u p ed d vn mi stalet mi N kter z p b h jsou komick , jin balancuj na hranici hororu Ka d z niEkv dor je pro v t inu ech zem sp nezn mou V ichni v d , e jde o zemi na rovn ku s kr snou p rodou M lokdo ale tu , e Ekv dor jsou tak p ekr sn legendy Z mnoh ch se zachovaly pouze st pky, autorce se ale poda ilo je zrekonstruovat tak, jak se asi vypr v ly u p ed d vn mi stalet mi N kter z p b h jsou komick , jin balancuj na hranici hororu Ka d z nich ale v sob ukr v moudrost star ch indi nsk ch kmen i zcela jin sv t pan lsk ch dobyvatel P b hy a legendy, kter zachycuj i kr su ekv dorsk p rody jsou vhodn pro ten e od t in cti let, ale ur it si v nich mohou zalistovat ti mlad i ti v razn star.

  One thought on “Dračí krev a další příběhy”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *