Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?

Czy B g wybaczy siostrze Bernadetcie M wi y Ty alkoholiku u omie g upku Masz z o w genach zapisane To najbardziej wstrz saj ca reporta owa ksi ka roku O sprawie zako czonej skazaniem siostry Bernadetty na wi zienie s yszeli my wszysc

 • Title: Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?
 • Author: Justyna Kopińska
 • ISBN: 9788379438587
 • Page: 421
 • Format: Paperback
 • M wi y Ty alkoholiku, u omie, g upku Masz z o w genach zapisane.To najbardziej wstrz saj ca reporta owa ksi ka roku.O sprawie, zako czonej skazaniem siostry Bernadetty na wi zienie, s yszeli my wszyscy Ale jak to, co dzia o si w O rodku przez ponad trzydzie ci lat, by o w og le mo liwe Czy gdyby nie koszmar bitych i molestowanych wychowank w dzieci i doros ych, normM wi y Ty alkoholiku, u omie, g upku Masz z o w genach zapisane.To najbardziej wstrz saj ca reporta owa ksi ka roku.O sprawie, zako czonej skazaniem siostry Bernadetty na wi zienie, s yszeli my wszyscy Ale jak to, co dzia o si w O rodku przez ponad trzydzie ci lat, by o w og le mo liwe Czy gdyby nie koszmar bitych i molestowanych wychowank w dzieci i doros ych, normalnych i niepe nosprawnych umys owo w wieku od czterech do trzydziestu czterech lat dosz oby do morderstwa ma ego Mateusza W lutym 2006 ch opiec zosta zgwa cony i zabity przez Tomasza, by ego wychowanka O rodka, ofiar tamtejszej p tli molestowania , bo Tomasz, zanim zacz wykorzystywa ch opc w, ju jako kilkuletnie dziecko by gwa cony przez starszych wychowank w Czy B g wybaczy opowiadaj ca z r nych stron histori koszmaru w O rodku, procesu z przes uchaniami zastraszonych wychowank w to przede wszystkim pora aj ca opowie o przyzwoleniu G o nym i cichym Jak to mo liwe, e sprawy przez lata nie nag o ni y nauczycielki, widz c brudnych i pobitych uczni w, przychodz cych z O rodka Jak to mo liwe, e kontroli nie sprawowa o kuratorium, ale zakon Pytanie, czy B g wybaczy siostrze Scholastyce, Bernardetcie, Monice czy Patrycji, bij cej mena k do utraty przytomno ci i pr ba odpowiedzi na to, kim by y i s owe kobiety, co spotka o je we wcze niejszym yciu, e sta y si potworami oraz dlaczego za potwory wcale si nie uwa a y to jeszcze inna sprawa

  One thought on “Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?”

  1. Trudno ocenić książkę, która podczas czytania powoduje odruch wymiotny. Po tej lekturze i po książce "Zakonnice odchodzą po cichu" uważam, że zakony kobiece powinny przestać istnieć. Nigdy nie uwierzę, że Bóg chce naszego umartwiania się i że jakakolwiek przemoc i agresja jest dla czyjegoś dobra. Nie wierzę, że czystość pomieszczeń jest celem życia. W ostatnich latach to Kościół Katolicki sprawił, że przestałam wierzyć.Do Zakonów trafiają zwykle młode dziewczyn [...]

  2. Tego nie można nazwać tylko złem. To nie jest nawet zaniedbanie, czy “zwykłe” znęcanie się. To jest okrucieństwo w swojej najgorszej postaci, bo skierowane do bezbronnych, niczemu winnych dzieci. I to, przez kogo? Siostry zakonne, które miały zapewnić opiekę, zagubionym dzieciakom i może nawet tę odrobinkę miłości. Zamiast tego stworzyły dzieciom piekło na ziemi.lolantaczyta.wordpress/20

  3. W tamtym roku miałam okazję przeczytać zbiór reportaży pani Justyny Kopińskiej- „Polska odwraca oczy”, który korzystając z okazji bardzo polecam.W książce tej jeden tekst poświęcony był siostrze Bernadettcie i przyznam, że już wtedy po jego lekturze byłam wstrząśnięta tą historią. Gdy tylko dowiedziałam się, że wcześniej autorka wydała całą pozycję poświęconą tej sprawie postanowiłam po nią sięgnąć i zagłębić się w temat bardziej.Ośrodek wychowawczy [...]

  4. Hard to belive in these stories, but indeed true. Because the faith is not guarantee for anything, in the places you would never expected to be like that. Masterpiece of reportage too.Strongly recommended & must read.

  5. Skala makabry, która powszednieje jest trudna do przyjęcia. Książka otworzyła mi w głowie to zamknięte miejsce, które pojawiło się kiedyś po obejrzeniu filmu Siostry Magdalenki.Trudna lektura.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *