Zincap - Bir Dostluk Hikâyesi

Zincap Bir Dostluk Hik yesi Ger ek Dostlu un Anlam Nedir John Honey orman ve ormanda tek ba na vakit ge irmeyi ok seviyordu Fakat bir g n ormanda kar la t k z l bir sincab boz sincaplara av olmaktan kurtard nda kendini hayvanla

 • Title: Zincap - Bir Dostluk Hikâyesi
 • Author: Roger Norman Ali Benice Begüm Kovulmaz
 • ISBN: 9789750832161
 • Page: 281
 • Format: Paperback
 • Ger ek Dostlu un Anlam Nedir John Honey orman ve ormanda tek ba na vakit ge irmeyi ok seviyordu Fakat bir g n ormanda kar la t k z l bir sincab boz sincaplara av olmaktan kurtard nda, kendini hayvanlar n konu tu u, insan k l na girdi i, hatta sava t bir d nyada bulaca n bilmiyordu.K z l sincap Zincap tehlikelerden korumak ve g venli bir yuvaya ula t rmGer ek Dostlu un Anlam Nedir John Honey orman ve ormanda tek ba na vakit ge irmeyi ok seviyordu Fakat bir g n ormanda kar la t k z l bir sincab boz sincaplara av olmaktan kurtard nda, kendini hayvanlar n konu tu u, insan k l na girdi i, hatta sava t bir d nyada bulaca n bilmiyordu.K z l sincap Zincap tehlikelerden korumak ve g venli bir yuvaya ula t rmak i in hayvanlar n Bizim D nyam z dedi i bamba ka bir evrene ad m atan John, bi im de i tiren ekin kargas Hrok ve zeki ev kedisi Mersedes le birlikte ola an st maceralara at larak ger ek dostlu un anlam n reniyor.

  One thought on “Zincap - Bir Dostluk Hikâyesi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *