Kudret Körlüğü

Kudret K rl y l CIA de g rev yapan ve Bin Ladin in izini s rmekle g revli zel bir birimin ba kanl n y l boyunca y r tt i in Bat d nyas nda El Kaide konusundaki en bilgili isim olarak kabul edilen Scheuer Ku

 • Title: Kudret Körlüğü
 • Author: Michael Scheuer
 • ISBN: null
 • Page: 368
 • Format: None
 • 22 y l CIA de g rev yapan ve Bin Ladin in izini s rmekle g revli zel bir birimin ba kanl n 3 y l boyunca y r tt i in Bat d nyas nda El Kaide konusundaki en bilgili isim olarak kabul edilen Scheuer, Kudret K rl kitab nda Bush y netiminin Irak ve El Kaide ye y nelik politikas na sars c ele tiriler getiriyor Bin Ladin ve El Kaide sorununun ba lang c ve boyutlar 22 y l CIA de g rev yapan ve Bin Ladin in izini s rmekle g revli zel bir birimin ba kanl n 3 y l boyunca y r tt i in Bat d nyas nda El Kaide konusundaki en bilgili isim olarak kabul edilen Scheuer, Kudret K rl kitab nda Bush y netiminin Irak ve El Kaide ye y nelik politikas na sars c ele tiriler getiriyor Bin Ladin ve El Kaide sorununun ba lang c ve boyutlar n , istihbarat rg t n n bu tehditle m cadele y ntemini gizli bilgi ve belgeler, kamuya a k dosyalar ve ara t rmalardan elde edilen bulgulara ba vurarak ayr nt lar yla ortaya koyup, sert ele tirilerini tek tek s ral yor.Bush y netiminin bask lar nedeniyle g revinden istifa eden ve a klad s rlarla Beyaz Saray sarsan eski CIA uzman , Irak mant kl bir bak a s yla de il, kibirle boyanm bir objektifin arkas ndan g ren Amerika n n d man n k mseyerek ter rle sava kaybetti ini ileri s r yor ve bunun gerek elerini ayr nt lar yla ortaya koyuyor El Kaide lideri ve rg t n n olu turdu u tehdit konusunda, Bush y netimi i inde yeterli bir tart ma zemini olu turulmad n , rg t n amac ve yetene inin yeterince dikkate al nmad n savunuyor ABD ve slam aras ndaki bu kanl ili ki e er d politikalar m zdaki stat koyu de i tirmezsek her ge en g n artan ekonomik ve insan maliyeti y z nden berbat bir kaosa d n ecek diyen Scheuer, Amerika n n politikas n n kmekte oldu unu iddia ediyor Bush y netiminin iddia etti i gibi Bin Ladin in amac n n Amerika n n a da de erlerini yok etmek de il, slam lkelerine kar uygulad d politikaya kar l k vermek oldu unu ileri s r yor Scheuer z m i in radikal g r ler ortaya at yor Bunlar n yap lmamas halinde bu sava ta asla ba ar sa lanamayaca n iddia ediyor Eski bir CIA yetkilisinin z mle ilgili d ncelerini okurken, Amerikan stihbarat Servisi nin slam lkeleriyle ilgili daha nce a a kmam radikal g r lerini reneceksiniz.

  One thought on “Kudret Körlüğü”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *