Eksen Kayması

Eksen Kaymas T rkiye neden eksen kaymas tart mas na sahne oldu Peki AKP nin mi yoksa T rkiye nin ekseni kay yor Yoksa d nyan n m ekseni kay yor Sorun Bat n n T rkiye eli kisi mi ABD Rusya ve in fakt rleri s rec

 • Title: Eksen Kayması
 • Author: Erol Manisalı
 • ISBN: 9789944756778
 • Page: 418
 • Format: Paperback
 • T rkiye neden eksen kaymas tart mas na sahne oldu Peki, AKP nin mi yoksa T rkiye nin ekseni kay yor Yoksa d nyan n m ekseni kay yor Sorun, Bat n n T rkiye eli kisi mi ABD, Rusya ve in fakt rleri s reci nas l etkileyecek Ankara n n srail politikas ne anlama geliyor T rkiye nin Ortado u daki a l mlar nas l okunmal Araplar i in T rkiye rnek olabilir mi HT rkiye neden eksen kaymas tart mas na sahne oldu Peki, AKP nin mi yoksa T rkiye nin ekseni kay yor Yoksa d nyan n m ekseni kay yor Sorun, Bat n n T rkiye eli kisi mi ABD, Rusya ve in fakt rleri s reci nas l etkileyecek Ankara n n srail politikas ne anlama geliyor T rkiye nin Ortado u daki a l mlar nas l okunmal Araplar i in T rkiye rnek olabilir mi H k metin Ortado u A l m , AB s reciyle eli iyor mu ABD nin d nyada en ba ar l oldu u lke, yoksa T rkiye mi Elinizde tuttu unuz kitap, i te T rkiye nin gidi at n etkileyen bu can al c sorular n yan tlar n i eriyor Prof Dr Erol Manisal , yar m y zy la varan uluslararas ili kiler birikimine dayanarak inceledi i bu sorular , devletleraras ili kilerin b t n boyutlar yla iktisadi, siyasi, askeri ve k lt rel y nleri kapsayacak ekilde de erlendiriyor Kitap ayn zamanda, T rkiye ABD ili kileri, T rkiye AB ili kileri, T rkiye srail ili kileri, T rkiye Ortado u ili kileri ve T rkiye Avrasya ili kileri eklindeki en temel be ili kiyi t m ayr nt lar yla masaya yat r yor Tezleriyle T rk d politikas n derinden etkileyen en nemli isimlerden biri olan Prof Dr Manisal , bu kitaptaki tezleriyle, yeni d neme yine damga vuracak

  One thought on “Eksen Kayması”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *