Bir Kürdün AKP Okumaları

Bir K rd n AKP Okumalar AKP a l m s ylemi alt nda geli tirdi i politikalarla K rt sorununu zece ine inanmam z istiyor Oysa AKP nin h k met oldu u den bug ne s ylemi ile icraatlar aras ndaki eli kiyi ortaya koyan say s

 • Title: Bir Kürdün AKP Okumaları
 • Author: Şeyhmus Diken
 • ISBN: 9786054156221
 • Page: 199
 • Format: Paperback
 • AKP, a l m s ylemi alt nda geli tirdi i politikalarla K rt sorununu zece ine inanmam z istiyor Oysa AKP nin h k met oldu u 2002 den bug ne s ylemi ile icraatlar aras ndaki eli kiyi ortaya koyan say s z rnek bulunuyor Bu kitap, a l m politikas n AKP h k metinin bu eli kileriyle birlikte okuyup de erlendirmemizi sa l yor eyhmus Diken, AKP nin eli kileriniAKP, a l m s ylemi alt nda geli tirdi i politikalarla K rt sorununu zece ine inanmam z istiyor Oysa AKP nin h k met oldu u 2002 den bug ne s ylemi ile icraatlar aras ndaki eli kiyi ortaya koyan say s z rnek bulunuyor Bu kitap, a l m politikas n AKP h k metinin bu eli kileriyle birlikte okuyup de erlendirmemizi sa l yor eyhmus Diken, AKP nin eli kilerini g zler n ne seren yaz lar yla AKP yi ele tirenleri bar ve demokrasi istemezlik le su layanlar bir kez daha d nmeye a r yor.

  One thought on “Bir Kürdün AKP Okumaları”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *