Krzyżowcy. Tom I

Krzy owcy Tom I Epicka historia redniowiecznego zrywu chrze cija skiej Europy pod has em obrony Grobu Chrystusa w Ziemi wi tej zaj tej przez w adc w muzu ma skich Autorka ukazuje prawdziwe powody d ugiej krucjaty i

 • Title: Krzyżowcy. Tom I
 • Author: Zofia Kossak-Szczucka
 • ISBN: 837384399X
 • Page: 211
 • Format: Paperback
 • Epicka historia redniowiecznego zrywu chrze cija skiej Europy pod has em obrony Grobu Chrystusa w Ziemi wi tej, zaj tej przez w adc w muzu ma skich Autorka ukazuje prawdziwe powody d ugiej krucjaty i jej wielorakie skutki W por wnaniu z europejsk tradycj literack opiewaj c wyprawy krzy owe jej spojrzenie okazuje si bardziej krytyczne Tom I opowiada o pierwszej wyEpicka historia redniowiecznego zrywu chrze cija skiej Europy pod has em obrony Grobu Chrystusa w Ziemi wi tej, zaj tej przez w adc w muzu ma skich Autorka ukazuje prawdziwe powody d ugiej krucjaty i jej wielorakie skutki W por wnaniu z europejsk tradycj literack opiewaj c wyprawy krzy owe jej spojrzenie okazuje si bardziej krytyczne Tom I opowiada o pierwszej wyprawie krzy owej Rozpoczyna si od s ynnego soboru w Clermont, na kt rym entuzjastyczne t umy z has em B g tak chce gotuj si do wymarszu Ko czy si , gdy po przesz o dw ch latach w dr wki, naznaczonej wyniszczeniem i grabie , krzy owcy, po wielomiesi cznym obl eniu i ci kich walkach pod Nice ob Iznik w Azji Mniejszej, zdobywaj miasto.Bohaterowie powie ci to w wi kszo ci postacie autentyczne ksi ta i baronowie w oscy, francuscy i niemieccy W t o historyczne wplecione s oryginalne w tki obyczajowe, a powie nasycona jest redniowiecznymi realiami.

  One thought on “Krzyżowcy. Tom I”

  1. Tom 1 - Bóg tak chceTom 2 - Fides GraecaNie mogę uwierzyć, że dopiero teraz (35 lat) "odkryłam" tak utalentowaną pisarkę i jej wspaniałe dzieło jakim są Krzyżowcy!! Jest to powieść historyczna, którą pisząc autorka opierała się na historycznych dokumentach źródłowych. Przeczytawszy część pierwszą dowiedziałam się jakie wydarzenia zapoczątkowały drogi krzyżowe, jaka była mentalność ludzi średniowiecznych, ich wierzenia, zabobony, zwyczaje. Książka zawiera masę [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *