"Benim Milletim..." AK Parti İktidarı, Din ve Ulusal Kimlik

Benim Milletim AK Parti ktidar Din ve Ulusal Kimlik Bu lkede art k milletin s z ge iyor Bu lkede art k se kinlerin de il benim milletimin karde lerimin s z ge iyor Recep Tayyip Erdo anMillet ten kimi anl yoruz T rkiye nin son on y l nda AKP iktidar

 • Title: "Benim Milletim..." AK Parti İktidarı, Din ve Ulusal Kimlik
 • Author: Büke Koyuncu
 • ISBN: 9789750516160
 • Page: 410
 • Format: Paperback
 • Bu lkede art k milletin s z ge iyor Bu lkede art k se kinlerin de il, benim milletimin, karde lerimin s z ge iyor Recep Tayyip Erdo anMillet ten kimi anl yoruz T rkiye nin son on y l nda, AKP iktidar d neminde, ulusal kimlik tan m nas l de i ti Din, ulusal kimlik tan m i inde nas l bir yer ve anlam edindi B ke Koyuncu, bu sorular n cevab n ararken sadece gene Bu lkede art k milletin s z ge iyor Bu lkede art k se kinlerin de il, benim milletimin, karde lerimin s z ge iyor Recep Tayyip Erdo anMillet ten kimi anl yoruz T rkiye nin son on y l nda, AKP iktidar d neminde, ulusal kimlik tan m nas l de i ti Din, ulusal kimlik tan m i inde nas l bir yer ve anlam edindi B ke Koyuncu, bu sorular n cevab n ararken sadece genel politik s yleme bakm yor, bir dizi zg l konuyu ve prati i mercek alt na al yor stanbul un Fethi Kutlamalar ve Bir sl m imparatorlu u olarak Osmanl Mehmet kif Ersoy Y l ve ulusal kurulu anlat s nda sl m vurgusu Milletin Adamlar Kampanyas ve Halk Halk Yapan sl m mefhumu Kutlu Do um Haftas ve toplumsal iddete kar merhamet anlay K rt Meselesi ve Yarat lan Yaratandan t r Sevmek i r Serbest piyasan n telafisi olarak Kom usu a ken tok yatan bizden de ildir hadisi Medeniyetler ttifak ve sl m medeniyetini temsil iddias Uluslararas T rk e Olimpiyatlar Kitap, dinin ulusal kimlik tahayy l nde kazand kilit konumun, do rudan do ruya toplumun dindarla mas anlam na gelmedi ini de g steriyor Ulusal kimli i sl m le tirerek yeniden peki tirirken, sl m alg s n n da sek lerle mesine hizmet eden bir s re bu Ulusal kimli i tan mlama politikas n n, bir toplumsal iktidar m cadelesinin yans mas oldu unu da g r yoruz B ke Koyuncu, T rkiye de ulusal kimli in ve milliyet ili in tarihsel d n m seyrine k tutarken, ayn zamanda AKP pop lizmi ve muhafazak r demokrasi projesi hakk nda kapsaml bir analiz sunuyor.

  One thought on “"Benim Milletim..." AK Parti İktidarı, Din ve Ulusal Kimlik”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *