Küresel Çöküş Ve Kapitalizmin Geleceği

K resel k Ve Kapitalizmin Gelece i T m d nyay etkisi alt na alan k resel ekonomik kriz kimilerine g re dibi g rd iyile me s recine girdik kimilerine g re ise hen z dip g r lmedi yeni dalga gelebilir Hangisi daha ger ek Bu krizin daha

 • Title: Küresel Çöküş Ve Kapitalizmin Geleceği
 • Author: Osman Ulagay
 • ISBN: 9789754472684
 • Page: 494
 • Format: None
 • T m d nyay etkisi alt na alan k resel ekonomik kriz, kimilerine g re dibi g rd iyile me s recine girdik, kimilerine g re ise hen z dip g r lmedi yeni dalga gelebilir Hangisi daha ger ek Bu krizin daha nce ya anabilece i ama e itli balonlarla ertelendi ini s yleyen Ulagay, krizden k n yolunu, bireysel ahlaktan, t ketim kal plar na, bir ya am bi imini i ine alan b tT m d nyay etkisi alt na alan k resel ekonomik kriz, kimilerine g re dibi g rd iyile me s recine girdik, kimilerine g re ise hen z dip g r lmedi yeni dalga gelebilir Hangisi daha ger ek Bu krizin daha nce ya anabilece i ama e itli balonlarla ertelendi ini s yleyen Ulagay, krizden k n yolunu, bireysel ahlaktan, t ketim kal plar na, bir ya am bi imini i ine alan b t nc l bir paradigma de i imi olarak tan ml yor.Bu al ma, bu y n yle sadece krizi, krizin nedenlerini analiz etmekle kalm yor ayn zamanda bu krizden k n yol haritas hakk nda nemli eyler s yl yor.

  One thought on “Küresel Çöküş Ve Kapitalizmin Geleceği”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *