Smert' Lachom

Smert Lachom W rocznic ludob jstwa na Wo yniu i Galicji WschodniejW latach dosz o na terenie Polski wschodniej g wnie na Wo yniu i w Galicji Wschodniej do ludob jstwa dokonanego przez organizacj ukr

 • Title: Smert' Lachom
 • Author: Robert Zaręba Zygmunt Similak
 • ISBN: 9788386383559
 • Page: 322
 • Format: Paperback
 • W 70 rocznic ludob jstwa na Wo yniu i Galicji WschodniejW latach 1843 1944 dosz o na terenie Polski wschodniej, g wnie na Wo yniu i w Galicji Wschodniej, do ludob jstwa dokonanego przez organizacj ukrai skich nacjonalist w i jej zbrojne rami Ukrai sk Powsta cz Armi Skala zbrodni zosta a spot gowana przez niespotykane okrucie stwo b d ce konsekwencj zaanga owaniaW 70 rocznic ludob jstwa na Wo yniu i Galicji WschodniejW latach 1843 1944 dosz o na terenie Polski wschodniej, g wnie na Wo yniu i w Galicji Wschodniej, do ludob jstwa dokonanego przez organizacj ukrai skich nacjonalist w i jej zbrojne rami Ukrai sk Powsta cz Armi Skala zbrodni zosta a spot gowana przez niespotykane okrucie stwo b d ce konsekwencj zaanga owania ukrai skich ch op w zwanych siekiernikami.Ten po wi camy pami ci 120 tys Polak w, 450 tys yd w oraz 2 tys Ukrai c w, kt rzy zgin li, ratuj c Polak w i kt rzy do tej pory nie doczekali si upami tnienia.

  One thought on “Smert' Lachom”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *