Sosyal Demokrasi'nin Öyküsü

Sosyal Demokrasi nin yk s i s n f n n kapitalizm a s ndan yaratt tehdit ve bu potansiyeli kapitalizmi sistemli bir bi imde y kmada de erlendirmek isteyen anlay ve rg tlenmelerin ortaya kmas sermayedarlar n da kar tedbirler a

 • Title: Sosyal Demokrasi'nin Öyküsü
 • Author: Yıldırım Koç
 • ISBN: 9786059184298
 • Page: 197
 • Format: Paperback
 • i s n f n n kapitalizm a s ndan yaratt tehdit ve bu potansiyeli kapitalizmi sistemli bir bi imde y kmada de erlendirmek isteyen anlay ve rg tlenmelerin ortaya kmas , sermayedarlar n da kar tedbirler almas n getirdi Sermaye birikiminin ula t yeni d zey, bir d nem nemini yitirmi gibi g z ken s m rgecili in gerek hammadde kaynaklar ve tar m r nleri, hem i s n f n n kapitalizm a s ndan yaratt tehdit ve bu potansiyeli kapitalizmi sistemli bir bi imde y kmada de erlendirmek isteyen anlay ve rg tlenmelerin ortaya kmas , sermayedarlar n da kar tedbirler almas n getirdi Sermaye birikiminin ula t yeni d zey, bir d nem nemini yitirmi gibi g z ken s m rgecili in gerek hammadde kaynaklar ve tar m r nleri, hem de imalat sanayi r nlerinin pazar olarak neminin artmas n getirdi S m rgecilik, lke i inde s n f m cadelesinin geli mesini nlemek ve i i s n flar n kapitalizmin mezar kaz c l ndan kar p, emperyalizmin ve kapitalizmin payandalar haline getirmek amac yla da kullan ld Kitapta, ok bilin li bir bi imde geli tirilen bu s re zetlendi.Marksizmden emperyalizmin savunuculu uyla ba layan kopu , kapitalizmin a k a savunulmas yla noktaland zellikle kinci D nya Sava sonras nda yakla k 30 y l boyunca kapitalizmin alt n a ya and ve muhafazakar partiler de refah devletini savunup uygulay nca, emperyalist lkelerde sosyal demokrat partilerle muhafazakar partiler aras nda uygulamada ve hatta s ylemde nemli fark kalmad So uk Sava y llar nda emperyalist lkelerdeki sosyal demokrat partilerin bu i levi daha da nem kazand Emperyalist s m r s rd r lebildi i s rece de bu lkelerde halk n b y k o unlu unu olu turan i i s n flar , art k aralar nda fazla bir fark kalmayan sosyal demokrat partiler veya muhafazakar partilerden herhangi birini destekledi.Sermayedarlar n n emperyalist s m r den yararlanamad lkelerde ise, Rus Devrimi sonras nda sosyal demokrat partiler genellikle kom nist partilerine d n t.

  One thought on “Sosyal Demokrasi'nin Öyküsü”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *