Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderlik Şifreleri

Recep Tayyip Erdo an n Liderlik ifreleri Recep Tayyip Erdo an n Temmuz se imlerinde ald se im ba ar s muhaliflerinin a k nl yla sonu land stanbul a B y k ehir Belediye ba kanl na aday oldu unda kimsenin ans bile tan mad TV lerdeki

 • Title: Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderlik Şifreleri
 • Author: Fatih Bayhan
 • ISBN: null
 • Page: 174
 • Format: Paperback
 • Recep Tayyip Erdo an n 22 Temmuz 2007 se imlerinde ald se im ba ar s muhaliflerinin a k nl yla sonu land stanbul a B y k ehir Belediye ba kanl na aday oldu unda kimsenin ans bile tan mad , TV lerdeki adaylar bulu uyor programlar na kimi zaman a r lmad , kimi zaman en son s raya koyarak ciddiye al nmad Erdo an, ilk kez kar s ndaki ambargoyu delerekRecep Tayyip Erdo an n 22 Temmuz 2007 se imlerinde ald se im ba ar s muhaliflerinin a k nl yla sonu land stanbul a B y k ehir Belediye ba kanl na aday oldu unda kimsenin ans bile tan mad , TV lerdeki adaylar bulu uyor programlar na kimi zaman a r lmad , kimi zaman en son s raya koyarak ciddiye al nmad Erdo an, ilk kez kar s ndaki ambargoyu delerek Ba kanl k se imlerini kazanm ve herkesi a rtm t.Erdo an la yeni tan an siyaset d nyas ondaki g renlerce gelece in Ba bakan olarak nitelenirken, baz lar bunu s radan bir se im ba ar s olarak de erlendiriyordu.Erdo an n ba ar s ve toplumda olu turdu u sinerji siyasetin yeniden sevilmesine, siyaset inin sayg nl n n artmas na yol a t.Erdo an n ki isel ba ar s nda simgele en T rk insan n n hangi beklentisiydi Erdo an, 1994 ten bug ne T rkiye nin s rekli zirveye kan ve zirvedeki yerini koruyan tek siyaset i olma zelliklerini neye bor ludur Elinizdeki bu al ma Erdo an n art k ikinci be inci y l na girece i Ba bakanl d neminde onu daha tarafs z, daha net g rebilme abas n n bir r n d r.

  One thought on “Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderlik Şifreleri”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *