One thought on “حرفه: خرابکار”

  1. هر چه فیلم و کتاب که دیده یا خوانده‌ای با چهار تا خبر داخلی ترکیب کنی و کل کتاب هم تقلیدی باشد از هفت؟!این یعنی ادبیات امروز؟ رمان؟

  2. این رمان چند وجه خلاقانه دارد که علاوه بر ایجاد تعلیق و کشش و جذابیت، باعث متمایز شدن اثر از آثار مشابه اش در ژانر جنایی می شود. یکی از این وجوه استفاده از پل های تداعی بین سینما و ادبیات و شکل دهی یک رابطه ی بیناژانری بین این دو حوزه با استفاده از بینامتنیت واضح در درونمایه و اش [...]

  3. با احترام زیاد برای نویسنده ی گرامی و تعجب از نشر افق به خاطر چاپ این اثر. در شگفتم یعنی این کتاب قبل از چاپ خوانده نشده؟ شبیه کارتون کارگاه گجت بود. ناامید شدم از نشر افق. کاش کسی رو موظف کنند قبل از چاپ اثر بدون دوست و دوست بازی بدونه چی چاپ می کنه.متاسفم واقعا. یک ستاره هم زیاد ب [...]

  4. نویسنده، مخلوطی از خوانده ها و دیده هایش را به مهوع ترین حالت ممکن تف کرده روی صفحات کاغذ و دیگر هیچ. یک سوژه تکراری و دست چندم با روایت هایی که فقط برای خانم نویسنده مهم و جذاب است و نه برای هیچکس دیگر. نه رمان است و نه داستان؛ یک هرزه نویسی تمام عیار است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *