One thought on “Животът без музика”

  1. ПТИЦИТЕ ПО РОКЛЯТА ЙНе знам какво е любовта,но отстрани не изглежда зле.Мъж хвърля във въздухашепа трохии след малко красива женасе появява до него.Минавам на пръсти,за да не стресна птицитепо роклята й.Люси Миндова (Жанет-45, 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *