Latife Hanım'ın Kağıtları

Latife Han m n Ka tlar B y k A k n Gizemli Mektuplar Atat rk n e i Latife Han m ilgili daha nce okuduklar n z unutun B y k A k n Gizemli Mektuplar Atat rk Latife Han m aras ndaki a k anlat yor En iyi e itimi ald d nyan n

 • Title: Latife Hanım'ın Kağıtları
 • Author: Fatih Bayhan
 • ISBN: 9786055943448
 • Page: 146
 • Format: Paperback
 • B y k A k n Gizemli Mektuplar Atat rk n e i Latife Han m ilgili daha nce okuduklar n z unutun B y k A k n Gizemli Mektuplar Atat rk Latife Han m aras ndaki a k anlat yor En iyi e itimi ald , d nyan n en sayg n niversitesinde okudu, evlendi inde 5 yabanc dil biliyordu, Kurtulu Sava n n en etin g nlerinde zmir e gelmekten ekinmedi Vatan, d mandan kurtulacB y k A k n Gizemli Mektuplar Atat rk n e i Latife Han m ilgili daha nce okuduklar n z unutun B y k A k n Gizemli Mektuplar Atat rk Latife Han m aras ndaki a k anlat yor En iyi e itimi ald , d nyan n en sayg n niversitesinde okudu, evlendi inde 5 yabanc dil biliyordu, Kurtulu Sava n n en etin g nlerinde zmir e gelmekten ekinmedi Vatan, d mandan kurtulacak, r yas n g rd m dedi Bir r ya n n pe inden Anadolu ya geldi, zmir e giren T rk komutanla evlenece im, dedi Hem r yas n ger ekle tirdi, hem evlilik s z n tuttu Babas Muammer bey, Yunanl lar n ihanet teklifini kabul etmektense Vatan terk ederim diyerek zmir den g zya d kerek ayr lmak zorunda kalm t Y zy l n a k nda a rt c belgeler, a rt c itiraflar var Latife Han m Atat rk ilk nerede g rd Neler hissetti Latife Han m i gal alt ndaki zmir le ilgili nas l bir r ya g rd R yadan sonra neden zmir e geldi Fikriye yi Atat rk n yan ndan uzakla t ran sa l k raporunun alt nda hangi doktorun imzas var Doktorun e iyle Latife Han m aras nda nas l bir ba var Atat rk n annesi Z beyde Han m n Latife Han m istemedi i mektubunu kim de i tirdi Atat rk n en yak n ndaki bu isim y llar sonra ger e i nas l itiraf etti Latife Han m, hangi yurt gezisinde makam arac n n soluna oturtuldu u i in Atat rk le tart malar ya ad Atat rk, neden evlendi ine pi man oldu Bu i i ba aramad m dedi Verdi i r portaj nda neler s yledi Atat rk ve Latife Han m n ayr ld haberi neden T rk bas n nda gerekli yank yapmad Yoksa habere sans r m vard Latife Han m, ayr l yla ilgili verdi i ilk r portaj nda, Kocam bensiz ya amaya ikna edildi derken neyi kasdetti Bu r portaj hangi yabanc bas n yay nlad Atat rk, tedavi i in yurt d na gitmek isteyen latife han m hangi artla yan nda askerle yurt d na g nderdi Latife Han m, bir gizli asker taraf ndan takip edildi ini anlay nca Atat rk e telefon edip ne dedi Atat rk vefat etti inde Latife Han m neler hissetti Kiminle An tkabir e ne g nderdi Latife Han m, Atat rk ten ayr ge irdi i 50 y lda neler ya ad Neden konu mad Latife han m vefat etti inde devlet erkan neden t rene kat lmad Kimler elenk g nderdi Latife han m n tabutuna T rk bayra konuldu mu Merak edilen sorular Ve cevaplar Latife Han m n Ka tlar nda

  One thought on “Latife Hanım'ın Kağıtları”

  1. Tarafsız oluşunu beğendim, konusunu beğendim, ama sunum şekli çoğu zaman gözlerimi yordu ve bir türlü okuyamadım. Latife Hanım hakkında başka kitap da okuyabilirim

  2. "Bak evlatçığım! On gün var oturuyoruz bu kızcağızın evinde Benim tutmadı gözüm bu işi İyidir, hoştur bu kız İllem, kendisi de bilmez "benim oğlumu " sevdiğini; O sever Kemal Paşa'yı! Yarın olacak Ankara'da büyükk hanımefendi! O zaman başlayacak efendim, kuyruk atmaya! Sen beni çabuk götür evlatçığım Ankara'ya. söyleyeyim Mustafa'ya "Bu iş olmaz!" (s.120)Ali Çavuş:"Hayırdır Paşam" deyince Atatürk de rüyasını anlatır: " Pek hayır olacağa benzemiyor K [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *