Şemdinli Röportajı

emdinli R portaj Muzaffer ara t rmas na Anadolu insan n n g r nt s yle ba l yor Adana dan sular bulan nca Nehri ye de in ka an Keziban n yk s kendi yazg s na b rak lm Anadolu insan n n yk s d r T rk e de gel git

 • Title: Şemdinli Röportajı
 • Author: Muzaffer İlhan Erdost
 • ISBN: 9789753510004
 • Page: 234
 • Format: Paperback
 • Muzaffer, ara t rmas na, Anadolu insan n n g r nt s yle ba l yor Adana dan, sular bulan nca Nehri ye de in ka an Keziban n yk s , kendi yazg s na b rak lm Anadolu insan n n yk s d r T rk e de, gel git ak ll diye bir deyim vard r Eskiler, zaman zaman dengesizlikler g steren ak l hastalar n n ilkbahar Muzaffer in deyi iyle ilkyaz ya lar yla birlikte co an sul Muzaffer, ara t rmas na, Anadolu insan n n g r nt s yle ba l yor Adana dan, sular bulan nca Nehri ye de in ka an Keziban n yk s , kendi yazg s na b rak lm Anadolu insan n n yk s d r T rk e de, gel git ak ll diye bir deyim vard r Eskiler, zaman zaman dengesizlikler g steren ak l hastalar n n ilkbahar Muzaffer in deyi iyle ilkyaz ya lar yla birlikte co an sularla, ak llar bulan r Keziban da, bu gel git ak ll lardan birisi Do an n ortas nda, ay larla birlikte sts z ve alts z bir ya am s rd r yor Kimseler aram yor, sormuyor Anadolu insan n n yazg s i te emdinli R portaj , bu insan esini, emdinli a iretlerinin folklor de erlerini belirtirken, bilimsel davran a arak, sanat duyarl l yla i liyor Bir A iretin Anatomisi b l m nde, K rt kad nlar n n i ed n k sevdalar n , delikanl lar n ekimser, ama y rekli gen lik duygular n , benzersiz bir bi emle anlat yor Ya ar Kemal in Demirciler ar s Cinayeti nde aktard O g zel atlara bindiler gittiler dizesindeki ger ekli e Muzaffer, tan k olam yor G zel insanlar, yery z n n her yerinde retiyorlar, yeni de erler yarat yorlar Vecihi Timuro lu 352 sayfa 128 sayfa foto raf

  One thought on “Şemdinli Röportajı”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *