Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü

Kalk nma ktisad n n Y kseli i ve D Kalk nman n sadece ekonomik bir kategoriye indirgendi i ve GSMH ile l ld ko ullarda diktat rl kler de kendilerini kalk nma misyonunun ta y c lar olarak sunabiliyorlar Toplumun geni kesimlerini marjin

 • Title: Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü
 • Author: Fikret Başkaya
 • ISBN: 9755330798
 • Page: 276
 • Format: Paperback
 • Kalk nman n sadece ekonomik bir kategoriye indirgendi i ve GSMH ile l ld ko ullarda, diktat rl kler de kendilerini kalk nma misyonunun ta y c lar olarak sunabiliyorlar Toplumun geni kesimlerini marjinalle tirip sistemin d na atan, toplumu bask alt na alan, ama belirli bir GSMH art n ger ekle tiren halk d man rejimler, bu alandaki ba ar lar yla kendileriniKalk nman n sadece ekonomik bir kategoriye indirgendi i ve GSMH ile l ld ko ullarda, diktat rl kler de kendilerini kalk nma misyonunun ta y c lar olarak sunabiliyorlar Toplumun geni kesimlerini marjinalle tirip sistemin d na atan, toplumu bask alt na alan, ama belirli bir GSMH art n ger ekle tiren halk d man rejimler, bu alandaki ba ar lar yla kendilerini me rula t rabiliyorlar Oysa GSMH art yla l len bir ekonomik b y me, geni kitlelerin yoksulla mas , toplumsal gerilimler, a r b lgesel dengesizlikler, do al evrenin tahribi ve uzun d nemde b y me ko ullar n n a nd r lmas pahas na ger ekle ebiliyor B yle bir lke Bat l lar taraf ndan rahatl kla ekonomik mucize yaratm say labiliyor.

  One thought on “Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *