Mrok: Egzorcyści

Mrok Egzorcy ci D ugo oczekiewana przez czytelnik w Strefy Komiksu trzecia cz czterotomowego cyklu Mrok pod tytu em Egzorcy ci G wny ci ar prac nad komiksem wzi li na siebie Patryk Caba a i Tomasz Kleszcz ale w alb

 • Title: Mrok: Egzorcyści
 • Author: Robert Zaręba Tomasz Kleszcz Zygmunt Similak Jacek Brodnicki Patryk Cabała
 • ISBN: null
 • Page: 331
 • Format: Paperback
 • D ugo oczekiewana przez czytelnik w Strefy Komiksu trzecia cz czterotomowego cyklu Mrok, pod tytu em Egzorcy ci.G wny ci ar prac nad komiksem wzi li na siebie Patryk Caba a i Tomasz Kleszcz, ale w albumie znalaz y si te rysunki Zygmunta Similaka i Jacka Brodnickiego Tusz k ad tak e Kamil Karpi skii Hubert Ronek.Podobnie jak poprzednie cz ci, tak i ta jest konglD ugo oczekiewana przez czytelnik w Strefy Komiksu trzecia cz czterotomowego cyklu Mrok, pod tytu em Egzorcy ci.G wny ci ar prac nad komiksem wzi li na siebie Patryk Caba a i Tomasz Kleszcz, ale w albumie znalaz y si te rysunki Zygmunta Similaka i Jacka Brodnickiego Tusz k ad tak e Kamil Karpi skii Hubert Ronek.Podobnie jak poprzednie cz ci, tak i ta jest konglomeratem scen opowiadajacych zdarzenia autentyczne i tych zupe nie fantastycznych, jednak e tym razem czytelnik nie powinien mie wi kszych k opot w z odr nieniem rzeczywisto ci od fikcji, co przy okazji poprzednich album w zdarza o si cz sto.

  One thought on “Mrok: Egzorcyści”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *