Paralel Hat

Paralel Hat H k met ile Cemaat beraber y r d ler beraber dinlediler kar at mas na d t klerinde bildikleri yollardan ilerleyip birbirlerini dinlediler Kim kimi nas l dinledi Dinlenecek ki iler neye g re belirle

 • Title: Paralel Hat
 • Author: İlhan Taşçı
 • ISBN: 9786054927715
 • Page: 469
 • Format: Paperback
 • H k met ile Cemaat beraber y r d ler, beraber dinlediler, kar at mas na d t klerinde bildikleri yollardan ilerleyip, birbirlerini dinlediler Kim kimi nas l dinledi Dinlenecek ki iler neye g re belirlendi Dinlemeler ses havuzlar nda bekletilip zaman geldi inde nas l kullan ld FBI taraf ndan e itilen t m dinlemelerin efendisi istihbarat kimdir Ba b H k met ile Cemaat beraber y r d ler, beraber dinlediler, kar at mas na d t klerinde bildikleri yollardan ilerleyip, birbirlerini dinlediler Kim kimi nas l dinledi Dinlenecek ki iler neye g re belirlendi Dinlemeler ses havuzlar nda bekletilip zaman geldi inde nas l kullan ld FBI taraf ndan e itilen t m dinlemelerin efendisi istihbarat kimdir Ba bakan Erdo an ile nas l bir ili kisi vard r Dinlemelerin merkezi olan T B in Ba kan , hangi kritere g re belirlendi Ba bakan nas l m lakat yapt Ba kan adaylar ndan birisi neden elendi T B Ba kan Fethi im ek i isyan ettirip, istifaya kadar g t ren olay n perde arkas ve akt rleri kimlerdi Dinlemeler konusunda kimlere Ba bakan sizlerden istedi ini bulam yor mesaj iletildi MOBESE nin bilinmeyen ifresi ifrelerin dinlemelerdeki etkisi Tapeler, resmi kay tlar ve belgeler ne s yl yorAra t rmalar yla tan nan deneyimli gazeteci yazar lhan Ta c , Paralel Hat ta T rkiye yi sarsan b cek telekulak skandallar na AKP Cemaat kap mas ekseninde bak yor, i lerin kar t noktalar gizli kalm belgeler ve olaylarla ayd nlat yor Paranoya ya da magazin de il, koca kulak n t m ger ekleri

  One thought on “Paralel Hat”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *