Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

C s c th i gian v Kinh t Vi t Nam Cu n s ch n y ra i nh n d p Vi t Nam k ni m n m ng y ch m d t chi n tranh v g n n m t khi c i m i nh gi th nh qu ph t tri n trong n m qua ph n t ch nh ng th ch th c hi n nay v kh i i m i t d

 • Title: Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam
 • Author: Trần Văn Thọ
 • ISBN: 9786049432750
 • Page: 131
 • Format: Paperback
 • Cu n s ch n y ra i nh n d p Vi t Nam k ni m 40 n m ng y ch m d t chi n tranh v g n 30 n m t khi c i m i nh gi th nh qu ph t tri n trong 40 n m qua, ph n t ch nh ng th ch th c hi n nay v kh i i m i t duy v chi n l c cho giai o n m i l ba ph n ch nh c a cu n s ch Ngo i ra c ch n ph trang v c c v n v n h a, gi o d c, l ch s , nh ng kh a c nh c Cu n s ch n y ra i nh n d p Vi t Nam k ni m 40 n m ng y ch m d t chi n tranh v g n 30 n m t khi c i m i nh gi th nh qu ph t tri n trong 40 n m qua, ph n t ch nh ng th ch th c hi n nay v kh i i m i t duy v chi n l c cho giai o n m i l ba ph n ch nh c a cu n s ch Ngo i ra c ch n ph trang v c c v n v n h a, gi o d c, l ch s , nh ng kh a c nh c li n quan n v n ph t tri n b n v ng c a n n kinh t.

  One thought on “Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam”

  1. Một cuốn sách kinh tế viết với văn phong đơn giản, dễ hiểu mà bất kỳ ai cũng có thể đọc được. Tuy nhiên, đối với tôi, tác phẩm này không chỉ đơn thuần phân tích, mổ xẻ những, mổ xẻ sự tụt hậu của nền kinh tế Việt Nam, sự bạc nhược, kém cỏi của hệ thống quan chức, những điểm yếu cố hữu của thế chế, mà nó làm sống dậy lòng tự tôn, tinh thần dân tộc trước vận mện [...]

  2. Một quyển sách hay về kinh tế đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 trở lại đây, đặt trong tương quan so sánh với các nước châu Á. Các bài viết ngắn gọn, ngôn từ dung dị. Nội dung gồm các chủ đề chính của mảng kinh tế đối ngoại: thu hút FDI, sử dụng ODA, cơ cấu lao động,Người đọc cảm nhận được tâm huyết của giáo sư Trần Văn Thọ đối với sự phát triển của nước nhà q [...]

  3. Đúng như lời nhận xét ở bìa 4 của TS. Lê Đăng Doanh, đây là những bài viết tâm huyết của tác giả Trần Văn Thọ về các mặt yếu kém, các cơ hội và thách thức của kinh tế Việt Nam và một số định hướng, giải pháp mà theo tác giả có thể giúp vượt qua những khó khăn và thực trạng phát triển lệch lạc hiện thời để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, có một vị thế xứ [...]

  4. 1 cuốn sách tối cần thiết cho bất kì 1 người là người Việt nam,quan tâm hay không quan tâm kinh tế Việt Nam.Một cuốn sách rất cần thiết cho các nhà lãnh đạo và các nhà kinh tế,cố vấn cho chính phủ sử dụng để từ đó đưa ra những chính sách cần thiết để khôi phục và phát triển nền kinh tế Việt Nam.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *