Dersimiz: Atatürk

Dersimiz Atat rk Atat rk en do ru ve en yal n bi imde herkese anlatabilecek tek kitap Tarih sava larda d mana galip gelen b y k komutanlarla dolu Tarihte milletlerini daha ileriye g t rmek i in al an bir ok nemli nde

 • Title: Dersimiz: Atatürk
 • Author: Turgut Özakman
 • ISBN: 9789752203501
 • Page: 391
 • Format: Paperback
 • Atat rk en do ru ve en yal n bi imde herkese anlatabilecek tek kitap.Tarih, sava larda d mana galip gelen b y k komutanlarla dolu Tarihte milletlerini daha ileriye g t rmek i in al an bir ok nemli nder var Ama hi biri Atat rk gibi an lm yor, zlenmiyor Tarih sayfalar nda uyuyorlar nk aralar nda Atat rk gibi hem vatan n d manlardan temizleyip yeni bir devletAtat rk en do ru ve en yal n bi imde herkese anlatabilecek tek kitap.Tarih, sava larda d mana galip gelen b y k komutanlarla dolu Tarihte milletlerini daha ileriye g t rmek i in al an bir ok nemli nder var Ama hi biri Atat rk gibi an lm yor, zlenmiyor Tarih sayfalar nda uyuyorlar nk aralar nda Atat rk gibi hem vatan n d manlardan temizleyip yeni bir devlet kuran, hem milletini s m r den, hurafelerden, orta a l l ktan kurtar p a da uygarl a kavu turan biri yok stelik Atat rk n Milli M cadele ve Cumhuriyet zaferlerinin zellikleri, ko ullar incelenirse, benzersiz b y kl daha iyi anla l r.Atat rk yoksul, ilkel, geri, a d toplumu a a a an, Anadolu ayd nlanmas n ba latan, T rkiye yi kalk nd ran insand r.Bu konuda da rne i yok.Birli imizi, dirli imizi, gelece imizi korumak i in b y k k k, kad n erkek herkese ger ek Atat rk , de erini, b y kl n , rneksizli ini iyi anlatmal y z Okulda, ailede, i yerinde, bas nda, televizyonlarda, radyolarda, yurtd nda, her yerde, herkese.Dersimiz Atat rk bu b y k devin bir ad m d r retmen ve rencilerin her zaman ba vurabilecekleri e siz bir kaynak Senaryonun tam metni Turgut zakman n yal n ve g zel diline e lik eden renkli film kareleriyle haz rlanan kitap 17 Mart 2010 da filmin galas yla birlikte kitap larda.

  One thought on “Dersimiz: Atatürk”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *