Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları

Tehlikeli Bir Muhabirin An lar Hat ralar m yazmam n nedeni AKP iktidar n n bas na kar antipatik yakla m oldu Meslek ya ant m boyunca ahit oldu um postmodern darbelerde bile e ine rastlanmayan bir bask yd bu Bir muhabir olarak tar

 • Title: Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları
 • Author: Ali Ekber Ertürk
 • ISBN: 9786054740192
 • Page: 106
 • Format: Paperback
 • Hat ralar m yazmam n nedeni, AKP iktidar n n bas na kar antipatik yakla m oldu Meslek ya ant m boyunca ahit oldu um postmodern darbelerde bile e ine rastlanmayan bir bask yd bu Bir muhabir olarak, tarafs z bir bak a s yla kendi an lar mdan yola karak etkisini bizzat ya ad m bu bask y g zler n ne sermek istedim stedim ki bir muhabirle bile u ra acak kadaHat ralar m yazmam n nedeni, AKP iktidar n n bas na kar antipatik yakla m oldu Meslek ya ant m boyunca ahit oldu um postmodern darbelerde bile e ine rastlanmayan bir bask yd bu Bir muhabir olarak, tarafs z bir bak a s yla kendi an lar mdan yola karak etkisini bizzat ya ad m bu bask y g zler n ne sermek istedim stedim ki bir muhabirle bile u ra acak kadar i i az tan zihniyetlerin h kim oldu u bir ortamda biz muhabirlerin ayakta kalmak i in nas l rp nd m z kamuoyunun takdirine sunal m.Kitab mda bulaca n z ba l ca konu ba l klar unlar Hayati Yaz c yla Abant ta neden tak t k Alevisin diye senin buraya gelmeni istemiyorlar diyen AKP li kimdi AKP li avu o lu beni FBI n elinden nas l kurtard Parti i inde kimler Kutan n kanser oldu unu yazmam istedi H lya Av ar n k y n yazd m diye sitem eden lider kimdi Ba bu la Ak am kar kar ya getiren haber neydi Ba bakanl k, haber kayna m renmek i in hangi skandala imza att Kimden man et duas ald m Akreditasyon yasa m nas l y zlerine arpt m Hangi temsilcime Erdo an n dan manlar ndan Ali Ekber i gazeteden at n telefonu geldi Kas mpa al y m, yakar m diye beni tehdit eden lider yak n kimdi Fikret Bila, beni Milliyet e neden almad Ba bakan a ra men beni i e ald ran siyaset i kimdi Washington da hangi ka ak o ul bizi piyanoyla kar lad Patronlar na s yle ayaklar n denk als nlar diyen Erdo an n dan manlar kimlerdi Foto raf n ekmeyelim diye merdiven alt na ka an siyasi e i kimdi Tan t m B lteninden

  One thought on “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *