Penerbitan Jurnal Ilmiah: Isu Kualiti, Media dan Pengantarabangsaan

Penerbitan Jurnal Ilmiah Isu Kualiti Media dan Pengantarabangsaan Penerbitan Jurnal Ilmiah Isu Kualiti Media dan Pengantarabangsaan mengungkap pelbagai isu dan masalah dalam penerbitan jurnal ilmiah Faktor perbincangan antaranya mengutarakan nicheatau fokus sesebua

 • Title: Penerbitan Jurnal Ilmiah: Isu Kualiti, Media dan Pengantarabangsaan
 • Author: Roosfa Hashim
 • ISBN: 9789670474632
 • Page: 144
 • Format: Paperback
 • Penerbitan Jurnal Ilmiah Isu Kualiti, Media dan Pengantarabangsaan mengungkap pelbagai isu dan masalah dalam penerbitan jurnal ilmiah Faktor perbincangan antaranya mengutarakan nicheatau fokus sesebuah jurnal yang bidang pengkhususannya tidak begitu jelas dalam memastikan kelestarian sesebuah jurnal ilmiah Apakah kriteria untuk mengiktiraf sesebuah jurnal ilmiah itu berPenerbitan Jurnal Ilmiah Isu Kualiti, Media dan Pengantarabangsaan mengungkap pelbagai isu dan masalah dalam penerbitan jurnal ilmiah Faktor perbincangan antaranya mengutarakan nicheatau fokus sesebuah jurnal yang bidang pengkhususannya tidak begitu jelas dalam memastikan kelestarian sesebuah jurnal ilmiah Apakah kriteria untuk mengiktiraf sesebuah jurnal ilmiah itu bertaraf nasional atau kebangsaan Di samping itu, isu pengantarabangsaan jurnal ilmiah juga dibincangkan dalam buku ini dengan membahaskan apakah yang dimaksudkan dengan ciri ciri antarabangsa yang perlu dipenuhi oleh setiap jurnal ilmiah.Dasar penerbitan jurnal ilmiah dikawal oleh sebuah lembaga editor yang menetapkan tentang nama jurnal, bidang pengkhususan jurnal, pemilihan wasit, pemilihan makalah, bentuk dan jenis makalah yang diterbitkan, bentuk rujukan dan kaedah dokumentasi, bahasa, laras, komposisi pengarang dan sebagainya Masalah penerbitan jurnal ilmiah di negara ini perlu ditangani oleh semua pihak yang terlibat dan mempunyai kepentingan agar kelestarian ilmu melalui jurnal dapat disebarluaskan kepada masyarakat

  One thought on “Penerbitan Jurnal Ilmiah: Isu Kualiti, Media dan Pengantarabangsaan”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *