Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar

N z m Hikmet st ne Yaz lar N z m Hikmet st ne Yaz lar Memet Fuat n y llar aras nda e itli dergi ve gazetelerde yay mlanan yaz lar ndan olu maktad r Memet Fuat bu yaz larda N z m Hikmet in iiri ya am ve yap tlar h

 • Title: Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar
 • Author: Memet Fuat
 • ISBN: 9789750838750
 • Page: 290
 • Format: Paperback
 • N z m Hikmet st ne Yaz lar , Memet Fuat n 1965 1998 y llar aras nda e itli dergi ve gazetelerde yay mlanan yaz lar ndan olu maktad r Memet Fuat, bu yaz larda, N z m Hikmet in iiri, ya am ve yap tlar hakk nda yapt bilimsel incelemeler ve ilk elden tan kl klarla bir ok yanl d zeltiyor ve N z m n daha iyi anla lmas i in okuyucuya rehberlik ediyor.

  One thought on “Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *