Poezii: Antologie Lirica

Poezii Antologie Lirica Poems by Miron ScorobeteThis book is in Romanian It is an anthology of poems by the Romanian contemporary poet Miron Scorobete Miron Scorobete este inainte de toate un mare i original poet creator

 • Title: Poezii: Antologie Lirica
 • Author: Miron Scorobete Vasile Poenaru
 • ISBN: 9781537626819
 • Page: 333
 • Format: Paperback
 • Poems by Miron ScorobeteThis book is in Romanian It is an anthology of poems by the Romanian contemporary poet Miron Scorobete.Miron Scorobete este, inainte de toate, un mare i original poet, creator de viziuni cu rezonan e profunde i r spunzand in str vechi existen e mitice, ca i in prezentul tensionat de intreb ri chinuitoare i mereu reinnoite speran e In scrisul sPoems by Miron ScorobeteThis book is in Romanian It is an anthology of poems by the Romanian contemporary poet Miron Scorobete.Miron Scorobete este, inainte de toate, un mare i original poet, creator de viziuni cu rezonan e profunde i r spunzand in str vechi existen e mitice, ca i in prezentul tensionat de intreb ri chinuitoare i mereu reinnoite speran e In scrisul s u, de o frumuse e aparte se reflect frumuse ea ins i a poporului roman, virtu ile sale multimilenare Ion LunguMiron Scorobete e un profund Dar i indefinibil, tocmai pentru c nu se incadreaz in niciunul din a a zisele curente literare El e modern i tradi ional Dar mereu cu o rostire surprinz toare, imprevizibil A spune, cu indr zneal i adev r, c Miron Scorobete este un clasic Un mare poet al prezentului, dar i al viitorului care poetului ii va fi un favorit i un prieten Vasile RebreanuReg sim in frumoasele versuri ale lui Miron Scorobete i duhul p tima al lui Ioan Alexandru precum i spiritualitatea elevat a lui V Voiculescu i a lui Nichifor Crainic Cu discre ia bunului isihast Miron Scorobete reabiliteaz , surprinz tor, in 1987, poezia religioas , mult mai f i decat Ioan Alexandru sau Adrian Popescu Petru Poant Familiarizat cu ideile, Miron Scorobete tie s le descopere lirismul, iar inclina ia spre medita ie nu l duce la abstractiz ri reci Lui Miron Scorobete nu i sunt str ine nici sarcasmul, nici darul subtil al analizei sentimentelor, nici solemnitatea, nici cantecul Nina CassianImpresioneaz , in prima linie, la Miron Scorobete, densitatea expresiei lirice, laconismul de bun calitate, precizia sugestiv a imaginii Adaptarea diferen iat a formei la con inut, nota ia riguroas i plastic v desc o maturitate care ar putea p rea surprinz toare la un debutant o maturitate ins deloc primejdioas pentru c se inso e te mereu cu m rturia unei sensibilit i proaspete, animat de elanuri i fervori specific adolescentine Matei C linescuPe Miron Scorobete il iubesc pentru poezia pe care a scris o, pentru omenia care l caracterizeaz , pentru tinere ea pe care o poart in suflet Inima lui e foarte tan r Scorobete e un om de o civiliza ie rar intalnit , un b iat de o frumuse e moral cum u or nu mai g se ti in lumea noastr i, in acela i timp, dovede te o robuste e in ceea ce prive te prieteniile de invidiat Acad F nu NeaguFratele Miron mi a dat curaj, m a int rit suflete te i m a ap rat de du mani in cele mai grele zile ale mele Pentru asta i pentru c ne ad p m din acela i izvor, il imbr i ez fr e te Acad Grigore VieruPoe ii au in proz o curioas capacitate de a sonda realitatea cu un al aselea sim , capabil s le reveleze fa a ascuns a lunii E ceea ce face i Miron Scorobete Mircea Zaciu

  One thought on “Poezii: Antologie Lirica”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *