Għaraq Xort'Oħra

G araq Xort O ra Ix xog lijiet f dan il ktieb jag rfu l esperjenzi u l emozzjonijiet ta persuni le bjani gay bisesswali trans eneru u queer Jag tu wkoll vu i lil dawk li s soltu ma jinstemg ux u jesponu lill qarrej

 • Title: Għaraq Xort'Oħra
 • Author: Clare Azzopardi Albert Gatt Suzana Tratnik Brane Mozetič Keith Borg Norbert Bugeja Priscilla Cassar Claudia Gauci
 • ISBN: 9789993287049
 • Page: 406
 • Format: Paperback
 • Ix xog lijiet f dan il ktieb jag rfu l esperjenzi u l emozzjonijiet ta persuni le bjani, gay, bisesswali, trans eneru u queer Jag tu wkoll vu i lil dawk li s soltu ma jinstemg ux u jesponu lill qarrejja g al mod ta g ajxien differenti li jwassal g all g arfien li din hija parti mill ajja ta kuljum Xog lijiet ta Barne Mozeti poeta, kittieb, traduttur, editor, pubIx xog lijiet f dan il ktieb jag rfu l esperjenzi u l emozzjonijiet ta persuni le bjani, gay, bisesswali, trans eneru u queer Jag tu wkoll vu i lil dawk li s soltu ma jinstemg ux u jesponu lill qarrejja g al mod ta g ajxien differenti li jwassal g all g arfien li din hija parti mill ajja ta kuljum Xog lijiet ta Barne Mozeti poeta, kittieb, traduttur, editor, pubblikatur, attivist u promoter tal letteratura Slovena madwar is dinja u Suzana Tratnik kittieba u traduttri i li ppubblikat ames abriet ta novella, ew rumanzi, dramm u ew kotba dwar il moviment u l letteratura le bjana It traduzzjonijiet g all Malti huma xog ol Clare Azzopardi Keith Borg Norbert Bugeja Priscilla Cassar Claudia Gauci Adrian Grima Simone Inguanez Caldon Mercieca Immanuel Mifsud Nadia Mifsud Walid Nabhan Gie ippublikat minn Inizjamed.

  One thought on “Għaraq Xort'Oħra”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *