Uliedna Rigal – 50 Mistoqsija u Tweġiba għal Ġenituri ta’ Wlied LGBTIQ

Uliedna Rigal Mistoqsija u Twe iba g al enituri ta Wlied LGBTIQ Li tkun gay hija g a la Tort tag na li t tifla hi lesbjana Din marda li tista tfiq minnha Xi fa i li tg addi Kif se ng idu lil tal familja Min jaf x se jg idu n nies Ibni gay tista taqbdu l AIDS X se

 • Title: Uliedna Rigal – 50 Mistoqsija u Tweġiba għal Ġenituri ta’ Wlied LGBTIQ
 • Author: Drachma Parents’ Group
 • ISBN: 9789995763251
 • Page: 107
 • Format: Paperback
 • Li tkun gay hija g a la Tort tag na li t tifla hi lesbjana Din marda li tista tfiq minnha Xi fa i li tg addi Kif se ng idu lil tal familja Min jaf x se jg idu n nies Ibni gay tista taqbdu l AIDS X se nag el binti lesbjana jew il Knisja X ji ifieri bisesswali, trans u intersex Grupp ta enituri b ulied gay, li di ffa jaw dawn il mistoqsijiet u afna o rajnLi tkun gay hija g a la Tort tag na li t tifla hi lesbjana Din marda li tista tfiq minnha Xi fa i li tg addi Kif se ng idu lil tal familja Min jaf x se jg idu n nies Ibni gay tista taqbdu l AIDS X se nag el binti lesbjana jew il Knisja X ji ifieri bisesswali, trans u intersex Grupp ta enituri b ulied gay, li di ffa jaw dawn il mistoqsijiet u afna o rajn jag tu t twe iba tag hom Twe iba mhux mill kotba biss imma mill esperjenza, it taqbidiet, l u ig at imma wkoll il fer iet u r reb iet li arrbu Jixtiquk tiskopri int ukoll verit kbira li din l esperjenza, li g all bidu tista tkun xokk, tista tkabbrek b ala persuna u b ala enitur, tg allmek x ji ifieri t obb lil uliedek bla kundizzjoni u, g al min jemmen, tista tkun mument ta grazzja li ssa ek u tkabbrek fil fidi Tiskopri li uliedna huma tabil aqq rigal

  One thought on “Uliedna Rigal – 50 Mistoqsija u Tweġiba għal Ġenituri ta’ Wlied LGBTIQ”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *