Žena iz Huareza

ena iz Huareza Nova knjiga pri a dobitnika Andri eve nagrade Knjiga sna nih pri a o migracijama bekstvima i izme tenosti Od splina banatske svakodnevice preko junaka koji be e iz stvarnosti koju poznaju u stvarnos

 • Title: Žena iz Huareza
 • Author: Uglješa Šajtinac
 • ISBN: 9788652302338
 • Page: 419
 • Format: Hardcover
 • Nova knjiga pri a dobitnika Andri eve nagrade.Knjiga sna nih pri a o migracijama, bekstvima i izme tenosti.Od splina banatske svakodnevice, preko junaka koji be e iz stvarnosti koju poznaju u stvarnost koja im je potpuno nepoznata, migranata koji se na svom putu sre u sa opasnostima i izazovima, pretnjama i prevarama, bodljikavim icama i opasnim ljudima, do susreta sa gNova knjiga pri a dobitnika Andri eve nagrade.Knjiga sna nih pri a o migracijama, bekstvima i izme tenosti.Od splina banatske svakodnevice, preko junaka koji be e iz stvarnosti koju poznaju u stvarnost koja im je potpuno nepoznata, migranata koji se na svom putu sre u sa opasnostima i izazovima, pretnjama i prevarama, bodljikavim icama i opasnim ljudima, do susreta sa granicama i grani arima, uklju uju i i epsko proterivanje iz Tunisa.

  One thought on “Žena iz Huareza”

  1. "U lancu ishrane metafore su čistači i da njih nema bakterije sećanja bi se namnožile toliko da bi dalje kretanje postalo nemoguće."

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *